autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Vis rækkefølge efter lag

Du kan indstille rækkefølgen for lag på en liste og anvende visningsrækkefølgen for objekter på hvert lag. Vis ændringer for at sikre, at de er forudsigelige.

I AutoCAD Architecture kan du ordne lag og objekter