Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Note- og enhedsskalering

Du kan ændre enheder og objektkoder, tekst og andre noteskalerede objekter og beholde samme forholdsmæssige udseende og størrelse.

Indsæt og enhedsskaler objekter i arkitektoniske tegninger