Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Sammenlign versioner

AutoCAD Civil 3D 2016 vs 2017 og tidligere versioner

AutoCAD Civil 3D 2017 leverer kraftfulde nye værktøjssæt til at optimere design, forbedre projektets kvalitet, fremskynde detaljeret design og strømline levering.

Sammenlign versioner

Standardproduktet kan ikke fravælges i sammenligningen.

Vælg et andet produkt at sammenligne, inden du fravælger dette produkt.

Du har valgt det maksimale antal produkter, der kan sammenlignes. Fravælg et produkt, inden du vælger et andet at sammenligne.

Online kortdata

Trykrørsindhold (forbedret)

Oprettelse af funktionslinjer uden at skulle oprette en byggeplads.

Oprettelse af datagenveje og referencer til tryknetværk

Oprettelse af Vault-projekter på et hvilket som helst niveau under arbejdsmappen

Vault-understøttelse af tryknetværk

Administration af datagenveje for at reparere ødelagte genveje og erstatte DWG™-objekter

Visning af Vault-projektobjekter, som findes i undermapper inden for objekttyper

Oprettelse af datareferencer til objekter, som findes i forskellige Vault-projekter

Genvej til vejdata (DREF) (forbedret)

Centralisering af administrationen og forbedret håndhævelse af designstandarder.

Cachelagring af DREF-overflader

Undermapper er en hjælp til at organisere modeldata.

Tilføjelse af flere DREF'er vha. enkle træk og slip-funktioner

Import af rør og civile veje fra InfraWorks 360

Eksport af profildata til InfraWorks 360

Gem filer og afhængighedsfiler i A360

Eksport af data til KML- og KMZ-formater

Dataudveksling mellem AutoCAD Civil 3D og InfraWorks 360

Import og eksport af IFC-filer (Industry Foundation Class)

Mulighed for brugeroprettede definitioner af egenskabssæt.

Integrerede arbejdsgange for rundkørsler med InfraWorks 360

Tilføjelse af tryknetværk til produktionsark for planer

Gem landmålingsforespørgsler, og åbn dem i funktionen til oprettelse af landmålingsforespørgsler

Eksport og import af landmålingsforespørgselsfiler til genbrug

Punktskysobjekter

Kontekstafhængig grænseflade til punktskyer

Understøttelse af punktskyer som er behandlet i ReCap (.RCS, .RCP)

Oprettelse af en overflade fra en punktsky

Oprettelse af AutoCAD-grundelementer fra TIN-overflader

Yderligere muligheder for fri cirkulær lodret kurve og fri parabolsk lodret kurve

Lås op for og rediger begrænsningstyper af lodrette kurver

Udvid faste og flydende profilenheder

Funktioner til at styre, hvordan profilgeometri fastgøres

Visning af objekter i profilfunktion

Vælg målene for en korridor fra xrefs

Udtræk korridorfaste stoffer

3D-områder til vejmodeller i materialerapporter

Behold eksisterende korridormål ved udskiftning af en underenhed

Korridorfrekvensmuligheder for krumme dele af basislinjer og forskydninger

Specificér, at prøvelinjer øges

Kontrollér udsyn

Nye designkriteriefiler

Vælg linjeføringer efter lag, der skal anvendes som bredde og mål

Hent rundkørsler ind i AutoCAD Civil 3D fra InfraWorks 360

Udnyt vejmodellen til design af byggepladsfunktioner.

Modellering af figurer ved indvendige/udvendige hjørner af et design

Arbejdsproces til udtrækning af funktionslinjer fra vejmodeller

Tilknytningen af egenskabsdata til vejgrundelementer automatiseres

Tildeling af betalingselementer til tryknetværksdele på reservedelslisten

Administration af materialeliste og materialer til prøvelinjegrupper

Opret snit af projicerede AutoCAD-grundelementer

Opret udsnit af grundelementer for rørnetværk

Kontrollér retningen af snit i tværsnit

Forskudt geometri

Se målparametre i forhåndsvisning

Anvendelse af en AOR-indstilling, der er til rådighed til at anvende overhøjde eller hældninger til link

Input/output-parametertyper til anvendelse af overhøjde

Hældningsfane til visning af hældningseffekten på delmontager på togskinner

Understøttelse af Loop geometry

Oprettelse af tryknetværk fra objekter

Redigering af flere tryknetværksdele i planvisning ved at skubbe eller flytte med dem

Redigering af flere tryknetværksdele i profilvisning ud fra hældning eller opstalt

Kompasindstillingen for 3D-planer kan bruges til at rotere kompasplanet

Rotationsgreb, som kan bruges til at rotere trykbeslag og tilbehør (model)

Tilføjelse af tryknetværk til tværsnitvisninger

Visning af krydsende rør i profilvisning

Sortering af reservedelsliste til tryknetværk efter størrelse

Oprettelse af AutoCAD-grundelementer fra trykrørsnetværk

Oprettelse AutoCAD-grundelementer fra rørnetværk

Oprettelse af udelukkelsesreservoirer

Tilføjelse af tabeller med netværksrør, monteringer og tilbehør

Forskydning af tekst til vejpunktskoder

Tekst til objektreferencer kan ændres på egenskabspaletten

Styring af opmærkningsreferencer for tekstobjekter på egenskabspaletten

Tekst til profilvisning af krydsende rør og trykrør

Tekst til trykrør i tværsnitvisning