autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Hældning

Terrænmodeller bevarer dynamiske relationer til relaterede elementer, såsom brudlinjer, vejmodeller og hældningsobjekter. Overflader kan bruges som referencer til oprettelse af profiler, tværsnit og veje. Med automatisk opdatering kan du spare tid og minimere fejl. Stærke dagslys- og hældningsprojektionsværktøjer kan generere overflademodeller til flere typer hældningsprojektioner. Du kan udvikle overflader med letanvendelige grafiske og hældningsmanipulationsværktøjer i tabelform.

Værktøjerne til vejdesign omfatter terrænmodeller til hældning