home login search menu close-circle arrow-dropdown-up arrow-dropdown arrow-down arrow-up close hide show info jump-link play tip external fullscreen share view arrow-cta arrow-button button-dropdown button-download facebook youtube twitter tumblr pinterest instagram googleplus linkedin email blog lock pencil alert download check comments image-carousel-arrow-right show-thick image-carousel-arrow-left user-profile file-upload-drag return cta-go-arrow-circle circle circle-o circle-o-thin square square-o square-o-thin triangle triangle-o triangle-o-thin square-rounded square-rounded-o square-rounded-o-thin cta-go-arrow alert-exclamation close-thick hide-thick education-students globe-international cloud sign-in sign-out target-audience class-materials filter description key-learning pdf-file ppt-file zip-file plus-thick three-circle-triangle transcript-outline

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Dataadgang og -udveksling

Læs, skriv, og konverter data mellem udbredte formater. Du kan få adgang til luftfotos og satellitbilleder og oprette forbindelse til webtjenester, så du kan udnytte offentligt tilgængelige data. Import og eksport på tværs af GIS-, CAD- og andre GPS-opmålingsformater, herunder: ASCII, DWG, ESRI SHP, E00 og Arc/Info-dækningsområder, LandXML og GML, MapInfo MIF/MID og TAB, MicroStation DGN, Oracle, Ordnance Survey MasterMap (DNF) (GML2, skrivebeskyttet), SDF og SDTS (skrivebeskyttet) og Vector Product Format (VPF, skrivebeskyttet).

Punktskyer

 • Få flere funktioner til at bruge og vise punktskydata.
 • Genskabelse af referenceobjekter eller indsættelse af yderligere modeller. 
 • Knyt punktskyer til tegninger, og brug dem som en retningslinje for tegning, ændring af visningen eller tilføjelse af farver for at skelne mellem funktionerne.  

Overflader

 • Udarbejdelse af TIN-overflader fra punktskyfiler, som er oprettet med ReCap.
 • Generér overflader fra én eller flere punktskyer, og vælg specifikke områder i punktskyerne. 
 • Justering af standardafstanden mellem punkter for at ændre den procentdel af punkter, som vil blive inkluderet i overfladen. 

Opret reservoir fra overflade-dialogboks 

 • Vælg den overflade, som reservoirets geometri skal baseres på, og for at definere formater og andre parametre. 
 • Rediger grænserne og gennemstrømningsstierne for udelukkelsesreservoirer med eksisterende reservoirer, når du opretter dem, eller med nye reservoirer.

Industry Foundation Classes (IFC)

 • IFC-filformatet tilvejebringer kompatibilitet på tværs af forskellige programmer. 
 • Eksportér tegninger til andre IFC-certificerede programmer, og importer IFC-filer for at oprette og arbejde i DWG™-format. 
 • Eksportér tegninger til andre IFC-certificerede programmer, som ellers ikke ville kunne åbne en DWG-fil. 
 • Importér en IFC-fil for at oprette og arbejde med en DWG-fil, som oprindeligt blev oprettet i et andet format end DWG.
Læs, skriv, og konverter data mellem GPS-opmålingsformater