Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Analyse af vandløb og oversvømmelse

Flod- og oversvømmelsesanalysemodulet, som følger med Infrastructure Design Suite 2017 (engelsk) Ultimate-abonnementsudgaven, automatiserer analyse- og kortlægningsfunktionerne. Mulighed for at automatisere HEC-RAS-tværsnitsskæring, vandoverfladeanalyse, kortlægning af flodslette og alle relaterede modelleringsopgaver. Mulighed for at udføre automatiske brogennemsøgningsberegninger.Du kan automatisk generere flodslette- og omløbskanalkort, som kan sendes til myndighederne.