Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Analyse af rengvand og kloakrør

Programmet Storm og Sanitary Analysis er inkluderet i AutoCAD Civil 3D og alle udgaver af Infrastructure Design Suite (engelsk). Dynamiske modelelementer er ikke begrænset til design og konstruktionsdokumenter. Du kan oprette flere designscenarier, mens du samtidig holder modellen opdateret. Du kan udføre vandanalyser meget tidligere i designprocessen for flere typer projekter.

Design og analysér:

  • Netværkssystemer til regnvandsafløb i byer
  • Regnvandsopsamlingsbasiner og kanaler på hovedveje
  • Bæredygtig regnvandsbehandling, inklusive vandkvalitet
  • Tilbageholdelsesdam og afløbsstruktur
  • Kloakrørsystemer, pumpestationer og hovedledninger