Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Kommandoer i tegneområdet i viewport

Kommandoerne i viewport kan bruges til at ændre indstillinger, visninger og visuelle formater for viewport direkte på tegneområdet i viewport.