Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Modellering af polygoner og underinddelingsnet

Opret og rediger polygonnet med et produktionstestet, intuitivt værktøjssæt til modellering af 3D-figurer og miljømodellering. Funktionssættene til integreret modellering er bygget på teknologi fra NEX-værktøjssættet fra dRaster. Værktøjerne omfatter Bridge, Poke, Cut, Wedge, Bevel, Extrude, Quad Draw og Chamfer Vertex. Du kan se et eksempel på eller gengive jævnt underinddelte net, mens du redigerer en proxy eller cage med lavere opløsning.

Funktioner til modellering af polygoner og underinddelingsnet omfatter også:

  • Ægte Soft Selection, markering af forudvalg og kamerabaseret Selection Culling.
  • Reduktion af polygoner, dataoprydning, blind data-tagging og værktøjer på detaljeniveau for optimering af scener.
  • Mulighed for at overføre UV, farve-per-toppunkt og information om toppunktplacering mellem polygonnet af forskellige topologier.
  • Topologibaserede symmetriværktøjer til at bearbejde anbragte net.