Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Arbejd i perspektiv

Forbedring af produktiviteten med funktionen til at foretage justeringer i perspektivvisninger. Foretag hurtige ændringer uden at ændre visningerne. Brug redigeringsværktøjer til flytning, justering, fastgørelse og frigørelse – og nu også klip og indsæt. Med værktøjet til at nulstille målet gendannes positionen for kameraets sigte til midten af synsfeltet. Skift mellem perspektiv- og parallelrepræsentation af 3D-visningen.