Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Revit-integration

Mere effektivt samarbejde med medarbejderne i dit udvidede projektteam. I Revit kan du importere, eksportere og oprette links til dine data vha. almindeligt anvendte formater som DWG™, DXF™, DGN og IFC. Du kan eksportere din bygningsmodel eller byggeplads med alle vigtige metadata til AutoCAD Civil 3D-programmet til byggeteknik, og du kan importere modeller fra Inventor 3D-programmet til maskinkonstruktion.

Brug eksisterende geometri i en forbundet IFC-model som en reference for dimensioner, justering, placering og hosting af fladebaserede produkter i en Revit-model. Når du opretter link til en IFC-fil, knyttes elementerne i den til en standardfase, så åbne standarder integreres yderligere i Revit. Brug mange IFC-baserede elementer til at definere rumadskillelser, når der oprettes rum i hostingmodellen.

Autodesk understøtter BIM-integration (engelsk) og open source-dataudvekslingsmetoder, inklusive IFC. Revit 2017 er certificeret af BuildingSMART International til IFC-version 2.0 Coordination View-import og -eksport. Revit understøtter IFC4 Reference og Design Transfer MVD'er til eksport og linking.