Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Forbedrede bærende fundamenter

Fastgør bærende søjler på isolerede fundamenter og sokler. Søjlelængden justeres efter ændringer i fundamentets højde.