Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

.

Bygningsdesign

Indsend formularen for at få adgang til den gratis e-bog om BIM-arbejdsgange til bygningsdesign.

Era of Connection

Building Design eBook

Den måde, hvorpå arbejdet udføres, er under forandring. Bygningsinformationsmodellering (BIM) er et vigtigt fundament, der kan hjælpe arkitekter, entreprenører og bygherrer med at få konkurrencefordele takket være bedre muligheder for at få adgang og forbindelse til samt skabe enorme mængder data, der er nyttige i hele livscyklussen for bygninger og infrastruktur.