• Danmark

  Vi har omdirigeret dig til en tilsvarende side på dit lokale websted, hvor du kan se lokale priser og kampagner samt købe online.

  Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Autodesk FY20 Q2-Q3 – Global Field Promotion

Terms and conditions

GENERELLE OPLYSNINGER

Lige nu er et godt tidspunkt for kunderne til at opgradere deres permanente licens til et abonnement og få fordelene ved abonnement. Ud over at få mere værdi og fleksibilitet end med permanente licenser kan kunderne spare op til 20%** ved indbytning af berettigede permanente licenser, der ikke er på maintenance plan, til et abonnement på de nyeste branchespecifikke kollektioner fra Autodesk eller til de fleste enkeltstående produkter som AutoCAD® including specialized toolsets, AutoCAD LT®, Civil 3D®, Revit®, Inventor®, 3ds Max® og flere.

/* CODE TO ADD EXTRA QUESTION, FROM 31TH JULY - 1ST AUGUST */

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

 1. Hvad er Autodesks FY20 Q2-Q3 Global Field Promotion (GFP) for opgradering af en licens til et abonnement?

  Kunder kan spare op til 20%** på Autodesks vejledende udsalgspris på branchespecifikke kollektioner og/eller de fleste enkeltstående produkter ved køb af berettigede 1 års eller 3 års abonnementer med enkelt- eller flerbrugeradgang mod indsendelse af berettigede tilknyttede licenser fra udgivelsesår 1998 til og med permanente 2019-licenser uden en aktiv maintenance plan (tilknyttede maintenance plan skal være udløbet senest den 30. april 2019, for at den permanente licens er berettiget til dette tilbud). Der skal indsendes et gyldigt og berettiget serienummer for hver tilhørende permanente licens, der indsendes i forbindelse med denne kampagne.

  Serienumre skal indsendes på: https://www.autodesk.com/tradeinpromo. Eller i den fremhævede boks ved indsendelse af serienumre på den relevante Autodesk.com/subscribe-side.

  Der henvises til "Bilag" for en komplet liste over berettigede produkter og opgraderingsprodukter.

 2. Hvordan foregår ordreprocessen?

  1. 1. Indsendelse af serienumre til permanente licenser skal ske før køb. Slutkunden eller partneren på vegne af kunden indsender serienummeret på https://www.autodesk.com/tradeinpromo.
  2. Oplysninger til de obligatoriske felter på dette websted, som skal udfyldes, omfatter, men er ikke begrænset til, kundens navn, serienummer samt e-mailadresse.
  3. Efter indsendelsen markeres serienummeret til den permanente licens og alle tilknyttede licenser i Autodesks system som ikke længere gyldige og ikke berettiget til indsendelse i forbindelse med andre tilbud.
  4. Hvis en kunde efterfølgende vælger ikke at foretage et køb eller annullerer købet, kan indsendelsen trækkes tilbage ved at kontakte Autodesk_CS@pmci.com.
  5. Autodesk vil overvåge alle indsendte serienumre og ordrer. I tilfælde af en uoverensstemmelse mellem en indsendelse og en ordre bliver indsenderen kontaktet for at hjælpe med at løse problemet.
  6. Med forbehold for punkt 7 accepterer kunden, at Autodesk kan suspendere den licens, der svarer til det eller de indsendte serienumre, og kunden accepterer ikke længere at bruge sådanne licenser.
  7. Hvis kunden returnerer abonnementet inden for den berettigede tilbageleveringsperiode i henhold til de gældende vilkår for anvendelse, er kunden berettiget til at skifte tilbage til en permanent licens. Returneringen skal ske i fuld og endelig afregning af alle fordringer.
 3. Hvornår er kampagneperioden?

  Tilbuddet gælder fra den 7. maj til den 25. oktober 2019 (begge datoer inklusive).

 4. Hvilke lande kan deltage?

  Dette tilbud er tilgængeligt i EØS-landene, Schweiz, Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Makedonien, Montenegro og Serbien og salgsregionerne Mellemøsten og Afrika (MEA), Middelhavsområdet (MED). Bemærk – Krim-halvøen er ikke berettiget. Visse produkter og betingelser kan variere afhængigt af regionen.

 5. Hvilke kontraktperioder kan kunderne købe i forbindelse med rabatten?

  Kunderne er berettigede til at indsende deres permanente licenser og modtage en rabat på enten et 1 års ELLER 3 års abonnement.

 6. Gælder rabatten for både enkeltbruger- og flerbrugerabonnementer?

  Ja. Tilbuddet gælder for både enkeltbruger- og flerbrugerabonnementer. Derudover behøver licenstypen af den indsendte licens ikke at være den samme som licenstypen af det købte abonnement. For eksempel kan en kunde indsende et enkeltbruger-AutoCAD-serienummer og købe et AutoCAD-produkt til flere brugere eller et andet berettiget produkt, herunder kollektioner.

 7. Er der rabat ved fornyelse af abonnementer?

  Nej. Tilbuddet gælder kun nye abonnementer med indsendelse af en permanent licens (uden maintenance), som beskrevet i disse Ofte stillede spørgsmål.

 8. Kan dette tilbud kombineres med andre tilbud?

  Nej. Tilbuddet kan ikke kombineres med andre rabatter, kampagner eller andre tilbud fra Autodesk, medmindre det er angivet.

 9. Hvis en kunde køber en Media & Entertainment Collection som en del af GFP, er kunden så berettiget til at deltage i kampagnen for Media & Entertainment with Arnold Bundle?

  Ja, hvis en kunde køber en Media & Entertainment Collection som en del af GFP, kan kampagnen kombineres med denne pakke. Derfor vil en kunde være berettiget til at købe Media & Entertainment Collection med GFP-rabat og modtage fem Arnold-abonnementer gratis. Vær opmærksom på, at abonnementsperioden for Arnold-abonnementerne skal stemme overens med perioden for Media & Entertainment Collection.

 10. Kan en kunde anvende Extra Territory Rights (ETR) til et abonnement, som han eller hun har købt via dette tilbud?

  Nej. Abonnementer købt gennem dette tilbud kan ikke have ETR tilknyttet.

 11. Tilbyder Autodesk den fulde rabat, selvom kunden supplerer et eksisterende abonnement?

  Ja, for abonnementer med samme kontraktperiode. Denne kampagne tilbyder den fulde rabat**, selvom kunden supplerer en eksisterende abonnementskontrakt, forudsat kontraktperioden er den samme (nye 1 års eller 3 års kontraktperioder mod eksisterende 1 års eller 3 års perioder).

 12. Skal kunderne indsende deres eksisterende permanente serienummer?

  Ja. For at få rabatten skal kunderne indsende serienummeret eller serienumrene på de berettigede permanent(e) licenser og ikke længere bruge de licenser, der er tilknyttet det eller de pågældende serienumre. Når indsendelsen er gennemført, kan serienummeret eller serienumrene ikke længere indsendes eller bruges til at opnå en rabat på et andet tidspunkt.

 13. Kan kunderne fortsætte med at bruge den permanente licens, når de har købt et abonnement på 1 eller 3 år med rabat?

  Nej. Som en del af vilkårene og betingelserne for dette tilbud accepterer kunden at indsende de berettigede permanente licenser og ophøre med at bruge alle licenser tilknyttet disse serienumre. Bemærk, at kunder, der annullerer eller returnerer deres køb, skal kontakte Autodesk_CS@pmci.com som nævnt i punkt 2.4 ovenfor.

 14. Hvordan ved kunderne, om serienummeret for en permanent licens er gyldigt?

  En licens, der er identificeret ud fra et serienummer, er gyldigt, hvis det er en berettiget permanent produktlicens for 1998-2019 uden maintenance (udløbet senest den 30. april 2019), som ikke er blevet indsendt i forbindelse med en tidligere kampagne. Derudover må den ikke have været brugt til en opgradering af en permanent licens eller på en maintenance plan og opgraderet til en nyere permanent licens. Licenser skal være kommercielle versioner og registrerede. Webstedet til indsendelse er ikke beregnet til at blive anvendt som en enkelt kilde til at validere serienumre, men angiver, om et serienummer tidligere er blevet indsendt i forbindelse med et gammelt indbytningstilbud og derfor ikke er berettiget.

  Indsendelse af et gyldigt serienummer er påkrævet for at overholde vilkår og betingelser for dette tilbud.

  Bemærk! Kunder kan anmode om en rapport over licenser, som leveres af Autodesk direkte til kunden og viser alle kundens licenser, også dem, der er berettigede.

 15. Hvor mange abonnementer med rabat kan man købe pr. serienummer?

  Kunderne er berettigede til at købe ét nyt 1 års eller 3 års abonnement for hver licens, der er tilknyttet et berettiget indsendt serienummer og max. 50 licenser i alt.

 16. Hvad sker der, hvis kunden har multi-packs eller flere licenser på ét serienummer?

  Kunderne er berettigede til at købe ét abonnement med rabat for hver licens, der er knyttet til et gyldigt serienummer og max. 50 licenser i alt, men kan kun indsende et serienummer én gang.

  For eksempel: En kunde har en AutoCAD LT® 2015 5-pakke. Kunden er berettiget til at få rabat på op til fem nye abonnementer. Ved indsendelsen indbyttes alle fem permanente AutoCAD LT® 2015-licenser, uanset hvor mange nye abonnementer med rabat kunderne køber.

  Der er undtagelser for kunder, der ønsker at købe færre nye abonnementer og ikke ønsker at indsende alle licenser tilknyttet serienummeret (i eksemplet herover ønsker kunden måske at indsende 3 licenser og beholde 2 permanente licenser). I disse særlige tilfælde bedes du kontakte din Autodesk-forhandler for at få hjælp.

 17. Er der en grænse for, hvor mange licenser der kan indsendes pr. kunde?

  Ja. Kunderne må indsende i alt 50 licenser i henhold til vilkårene og betingelserne for dette tilbud. For eksempel: kunder kan indsende 50 serienumre, hver med én licens, ELLER 1 serienummer med 50 licenser ELLER enhver anden variation, der ikke overstiger i alt 50 licenser, undtagen for AutoCAD LT Family. Der er ingen begrænsning på licenser til AutoCAD LT Family-produkter, der indbyttes.

 18. Skal kunderne købe det samme produkt som den permanente licens, der indsendes?

  Nej, kunderne skal ikke købe det samme produkt, men ovenstående begrænsninger for licenser og berettigelse gælder.

  Se Tabel 1 i Bilaget for at se, hvilke produkter der er berettiget til dette tilbud. Se Tabel 2 i Bilaget for at se, hvilke produkter der er berettiget til indsendelse.

  Autodesk LT Family-produktlicenser kan kun indsendes for Autodesk LT Family-produktlicenser.

 19. Hvis en kunde har en multi-pack eller flere licenser på ét serienummer, skal alle nye abonnementer da være samme produkt?

  Nej. Kunderne kan købe ethvert af de berettigede produkter anført i tabellerne i bilaget og i overensstemmelse med begrænsningerne for antallet af indbyttede licenser.

 20. Hvorved adskiller Q3 Global Field Promotion (GFP) for opgradering af en licens sig fra tilbuddet om at skifte til abonnement?

  Q3 Global Field Promotion (GFP) for opgradering af en licens er en tidsbegrænset mulighed for kunder, der har gamle permanente licenser uden aktive maintenance plans (udløbet senest den 30. april 2019), som de vil indsende og spare op til 20%** på berettigede nye 1 eller 3 års abonnementer på Autodesk-produkter.

  Tilbuddet om at skifte til abonnement er en løbende mulighed for kunder, hvis maintenance plans skal fornyes, så de kan skifte til abonnement og sikre sig særlige priser fremadrettet. Yderligere oplysninger kan findes på www.autodesk.dk/campaigns/maintenance-to-subscription

 21. Er kampagnen tilgængelig i Autodesk Store?

  Ja, i udvalgte Autodesk-butikker. 1 og 3 års abonnementer på berettigede produkter gennem dette tilbud er tilgængelige online via nogle Autodesk-butikker. Se Autodesk.com for at bekræfte din placering.

BILAG

Tabel 1

Følgende liste omfatter de produkter, kunden kan skifte til. Kunder kan indsende licenser mod et 1 års eller et 3 års abonnement og få op til 20% rabat på den vejledende udsalgspris. Bemærk, at den vejledende udsalgspris på et 3 års abonnement er en besparelse på 10% i forhold til den årlige pris ganget med 3 år.

Tabel 2

Følgende liste omfatter de permanente licenser, der berettiger til rabat på et nyt abonnement.

Berettigede permanente 1998-2019*-licenser uden en aktiv maintenance plan
(udløbet senest den 30. april 2019)
General Design AutoCAD® / AutoCAD® for Mac
AutoCAD® Design Suite (Standard, Premium, eller Ultimate)
AEC Advance Steel Premium/ Advance Steel AutoCAD® Bundle/ Advance Concrete
AutoCAD® Architecture / Architectural Desktop
AutoCAD® LT Civil Suite
AutoCAD® Map3D
AutoCAD® MEP
AutoCAD® P&ID
AutoCAD® Plant 3D
Building Design Suite (Standard, Premium, eller Ultimate)
CAiCE Visual Construction/Roads/Survey/Survey and Roads
Civil 3D®
Fabrication Products
Infrastructure Design Suite (Standard, Premium, eller Ultimate)
InfraWorks™/ Infrastructure Modeler
Navisworks® Manage
Plant Design Suite (Standard, Premium, eller Ultimate)
Revit® Architecture/ Revit® MEP/ Revit® Structure
Revit®
Robot™ Structural Analysis Professional
ANIM 3ds Max®
3ds Max® Design
3ds Max® Entertainment Creation Suite Standard
Entertainment Creation Suite Ultimate
Maya®
Maya® Entertainment Creation Suite Standard
Maya® LT*
Maya® Unlimited/Complete
MotionBuilder
MFG Alias Design
AutoCAD® Electrical
AutoCAD® Mechanical
CFD Design Study Environment
CFD (Basic, Advanced, Motion)
Factory Design Suite (Standard, Premium, eller Ultimate)
HSMWorks Premium/Professional
Inventor® HSM, Inventor HSM Professional
Inventor®/ Inventor® Engineer-to-Order/ Inventor® Professional/ Inventor® Publisher
Moldflow Adviser (Standard, Premium, Ultimate)
Moldflow Design
Moldflow Insight (Standard, Premium, Ultimate)
Moldflow Synergy
Nastran
Nastran In-CAD
Product Design Suite (Standard, Premium, eller Ultimate)
Showcase®
Simulation Mechanical
Vault Office
Vault Professional
Vault Workgroup
LT Family AutoCAD® LT / AutoCAD® LT for Mac*
Inventor LT™
AutoCAD Inventor LT™ Suite
Revit LT™
AutoCAD Revit LT™ Suite
Delcam ArtCAM®, Standard, Premium, Ultimate
FeatureCAM® Standard, Premium, Ultimate
PowerInspect® Standard, Premium, Ultimate
PowerMill® Standard, Premium, Ultimate
PowerShape® Standard, Premium, Ultimate