• Danmark

    Vi har omdirigeret dig til en tilsvarende side på dit lokale websted, hvor du kan se lokale priser og kampagner samt købe online.

    Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Sammenlign versioner

AutoCAD Civil 3D 2018 vs. 2017 og tidligere versioner

AutoCAD Civil 3D 2018 leverer kraftfulde nye værktøjer til at optimere design, forbedre projektets kvalitet, fremskynde detaljeret design og strømline levering.

Vælg op til 3 produkter at sammenligne

Standardproduktet kan ikke fravælges i sammenligningen.

Vælg et andet produkt at sammenligne, inden du fravælger dette produkt.

Du har valgt det maksimale antal produkter, der kan sammenlignes. Fravælg et produkt, inden du vælger et andet at sammenligne.

Online kortdata

Trykrørsindhold (forbedret)

Opret funktionslinjer uden at skulle oprette en site.

Funktionslinje for relativ opstalt

Oprettelse af datagenveje og referencer til tryknetværk

Oprettelse af Vault-projekter på et hvilket som helst niveau under arbejdsmappen

Vault-understøttelse af tryknetværk

Administration af datagenveje for at reparere ødelagte genveje og erstatte DWG™-objekter

Visning af Vault-projektobjekter, som findes i undermapper inden for objekttyper

Oprettelse af datareferencer til objekter, som findes i forskellige Vault-projekter

Genvej til vejdata (DREF) (forbedret)

Centralisering af administrationen og forbedret håndhævelse af designstandarder.

Cachelagring af DREF-overflader

Undermapper er en hjælp til at organisere modeldata.

Tilføjelse af flere DREF'er vha. enkle træk og slip-funktioner

Import af rør og veje fra InfraWorks 360

Eksport af profildata til InfraWorks 360

Gem filer og driftsfiler til A360

Eksportér data til KML- og KMZ-formater

Dataudveksling mellem AutoCAD Civil 3D og InfraWorks 360

Importér og eksportér IFC (Industry Foundation Class) filer

Mulighed for brugeroprettede definitioner af egenskabssæt.

Integrerede arbejdsgange for rundkørsler med InfraWorks 360

Tilføj tryknetværk til at planlægge produktionsark

Planlæg og profilér arkgeneration

Gem landmålingsforespørgsler, og åbn i landmålingsforespørgsels-builder

Eksportér og importér landmålingsforespørgselsfiler til genbrug

Punktsky-objekter

Kontekstafhængig grænseflade til punktskyer

Understøttelse af punktskyer, som er behandlet i ReCap (.RCS, .RCP)

Oprettelse af en overflade fra en punktsky

Oprettelse af AutoCAD-grundelementer fra TIN-overflader

Yderligere muligheder for fri cirkulær lodret kurve og fri parabolsk lodret kurve

Lås op for og rediger begrænsningstyper af lodrette kurver

Udvid faste og flydende profilenheder

Funktioner til at styre, hvordan profilgeometri fastgøres

Visning af objekter i profilfunktion

Dynamiske forskydningsprofiler

Sammenhængende linjeføringer

Traverse Editor

Vælg målene for en vejmodel fra xrefs

Udtræk grundelementer fra vejmodeller

3D-områder til vejmodeller i materialerapporter

Behold eksisterende vejmodeller ved udskiftning af en underenhed

Muligheder for kanalføringsfrekvens for krumme dele af grundlinjer og forskydninger

Specificér, at prøvelinjer øges

Kontrollér udsyn

Filer med nye designkriterier

Vælg linjeføringer efter lag, der skal anvendes som bredde og mål

Hent rundkørsler ind i AutoCAD Civil 3D fra InfraWorks 360

Udnyt vejmodellen til design af byggepladsfunktioner.

Modellering af figurer ved indvendige/udvendige hjørner af et design

Arbejdsproces til udtrækning af funktionslinjer fra vejmodeller

Tilknytningen af egenskabsdata til vejgrundelementer automatiseres

Oprydning af hjørner for veje

Tildel lønningselementer til tryknetværksdele på komponentlisten

Administrer materialeliste og materialer til prøvelinjegrupper

Opret sektioner af projekterede AutoCAD-grundelementer

Opret skivede grundelementer af rørnetværk

Kontrollér retningen af sektioner i sektionsvisninger

Forskudt geometri

Se målparametre i forhåndsvisning

Anvend AOR-indstilling, der er til rådighed til at påføre overhøjde eller kant til link

Input/output-parametertyper til anvendelse af overhøjde

Kantfane til visning af kanteffekt på en skinne som underenhed

Understøttelse af Loop Geometry

Oprettelse af tryknetværk fra objekter

Redigering af flere tryknetværksdele i planvisning ved at skubbe eller flytte med dem

Redigering af flere tryknetværksdele i profilvisning ud fra hældning eller opstalt

Kompasindstillingen for 3D-planer kan bruges til at rotere kompasplanet

Rotationsgreb, som kan bruges til at rotere trykbeslag og tilbehør (model)

Tilføjelse af tryknetværk til tværsnitvisninger

Visning af krydsende rør i profilvisning

Sortering af komponentliste til tryknetværk efter størrelse

Oprettelse af AutoCAD-grundelementer fra trykrørsnetværk

Opret AutoCAD-grundelementer fra rørnetværk

Opret ekskluderende afvandingsområder

Rørstørrelser og -analyse

Tilføjelse af tabeller med netværksrør, monteringer og tilbehør

Forskydning af tekst til vejpunktskoder

Tekst til objektreferencer kan ændres på egenskabspaletten

Styring af opmærkningsreferencer for tekstobjekter på egenskabspaletten

Tekst til profilvisning af krydsende rør og trykrør

Tekst til trykrør i tværsnitvisning

Tilføj egenskabssætdata til etiketter