Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Dataadgang og -udveksling

Læs, skriv, og konverter data mellem udbredte formater. Du kan få adgang til luftfotos og satellitbilleder og oprette forbindelse til webtjenester, så du kan udnytte offentligt tilgængelige data. Import og eksport på tværs af GIS-, CAD- og andre GPS-opmålingsformater, herunder: ASCII, DWG, ESRI SHP, E00 og Arc/Info-dækningsområder, LandXML og GML, MapInfo MIF/MID og TAB, MicroStation DGN, Oracle, Ordnance Survey MasterMap (DNF) (GML2, skrivebeskyttet), SDF og SDTS (skrivebeskyttet) og Vector Product Format (VPF, skrivebeskyttet).

Punktskyer

 • Få flere funktioner til at bruge og vise punktskydata.
 • Genskabelse af referenceobjekter eller indsættelse af yderligere modeller. 
 • Knyt punktskyer til tegninger og brug af dem som en retningslinje for tegning, ændring af visningen eller tilføjelse af farver for at skelne mellem funktionerne. 

Overflader

 • Udarbejdelse af TIN-overflader fra punktskyfiler, som er oprettet med ReCap.
 • Generér overflader fra én eller flere punktskyer, og vælg specifikke områder i punktskyerne. 
 • Justering af standardafstanden mellem punkter for at ændre den procentdel af punkter, som vil blive inkluderet i overfladen. 

Opret reservoir fra overflade-dialogboks 

 • Vælg den overflade, som reservoirets geometri skal baseres på, og for at definere formater og andre parametre. 
 • Rediger grænserne og gennemstrømningsstierne for udelukkelsesreservoirer med eksisterende reservoirer, når du opretter dem, eller med nye reservoirer.

Industry Foundation Classes (IFC)

 • IFC-filformatet tilvejebringer kompatibilitet på tværs af forskellige programmer. 
 • Eksportér tegninger til andre IFC-certificerede programmer, og importer IFC-filer for at oprette og arbejde i DWG™-format. 
 • Eksportér tegninger til andre IFC-certificerede programmer, som ellers ikke ville kunne åbne en DWG-fil. 
 • Importér en IFC-fil for at oprette og arbejde med en DWG-fil, som oprindeligt blev oprettet i et andet format end DWG.
Læs, skriv, og konverter data mellem GPS-opmålingsformater