De vigtigste funktioner i Civil 3D

Tegning af underinddeling af korridorer i Civil 3D

Arbejdsgange for byggepladser og opmåling

Download, opret, analysér og tilpas opmålingsdata, og overfør feltdata til kontoret

Terrænmodellering

Opret digitale topografimodeller til undersøgelser af arealanvendelse, transportsystemplanlægning og simulationer af vandgennemstrømning

Korridormodellering

Opret dynamiske og datamættede korridormodeller til motorveje, veje og togspor

Design af vejkryds

Opret dynamiske modeller af 3-vejs (T-formede) eller 4-vejs vejkryds samt rundkørsler

Design og analyse af afløb

Administrer design af afløbs- og kloakrør. Definer rørledningsforløb, optimeret med analyse af hydraulik/hydrologi

Tryknetværk

Arranger vandrette og lodrette tryknetværksdesign, modellér rørsegmenter med afbøjede kurver, og brug design- og dybdekontrol

Planproduktion og dokumentation

Opret hurtigt konstruktionsdokumenter ud fra tegninger, herunder plan/profil, kun plan(er), kun profil(er) og snitark

Kompatibilitet

Civil 3D understøtter import, eksport og links med almindeligt brugte CAD-formater, herunder IFC, og opretter forbindelse til Esri ArcGIS- og Bentley-data

Designautomatisering

Brug visuel programmering til at generere scripts, der automatiserer gentagne og komplekse opgaver, herunder elektrificering og signalering

Geoteknisk modellering

Visualiser og analysér data fra underoverflader, og udnyt nemt disse data direkte i Civil 3D-designmodellen

Materialer og mængder

Brug materiale-, snit- eller profiloplysninger til at oprette rapporter for mængder, sammenligne design og eksisterende overflader samt materialeflytning

Brodesign

Koordiner arbejdsgange mere effektivt på tværs af de forskellige fagområder, der arbejder på komplekse brodesignprojekter

Nyheder i Civil 3D

Nye funktioner i Civil 3D 2023

Hjælp til Grading Optimization

Kom hurtigt i gang med det nye Hjælp, og få større synlighed over din optimeringsproces. (video: 1:55 min.)


Søgning efter tryknetværk med nøgleord

Find hurtigt de trykdele, du har brug for, med den nye søgning efter nøgleord, vis egenskabssætdata i profilvisningsetiketter, og oplev andre forbedringer i redigering af trykrør i profil. (video: 1:24 min.)


Angivelse og målretning af faste egenskaber for korridorer

I Civil 3D 2023 tilføjes yderligere data for egenskabssæt til faste materialer til korridorer baseret på BIM-mandater. Der tilføjes også valgmuligheder til filtrering af korridormål, så der målrettes mod flere overflader og dynamisk målretning mod specifikke lag. (video: 2:18 min.)


Forbedringer af sporskifte og kryds på jernbaner

Opret mærker til skinnehældning på alle stationer langs en linjeføring, administrer kataloger nemmere, og brug det amerikanske katalog over sporskifter, som nu er inkluderet i Civil 3D.


Sammenligning af tabeller, rapporter og objekter i Project Explorer

Føj opsummeringer til tabeller og mængder, og tilpas rækkehøjderne til tabeller. (video: 1:14 min.)


Flere funktioner i Civil 3D

Overflademodellering

Værktøjer til overflademodellering

Opret overflader, der består af en kombination af punkter, brudlinjer, grænser og konturer med understøttelse af TIN-, Grid- og Cropped- og korridoroverflader.


Værktøjer til punktsky

Brug en stor samling punkter fra laserscannere og andre indfangningsteknologier til at skabe digitale fremstillinger af eksisterende forhold og strukturer. Importér punktdata til Civil 3D for at generere en 3D-model, som kan bruges i dit designprojekt.


Overfladeredigering

Arbejd med redigeringsværktøjer, der tilføjer redigeringer til en overfladedefinition som redigeringshandlinger og ikke til nogen af de eksisterende overfladedatakomponenter.


Overflademasker

Et visningsværktøj, der gør det muligt at blokere områder på en overflade og forhindre dem i at blive vist eller visualisere et område af overfladen med et angivet visualiseringsmateriale.


Overfladevandområder

Analysér, hvordan vand flyder langs og fra en overflade, så afløbsmål og afvandingsområder bedre kan fastlægges.


Overfladevolumener

Brug Volumes Dashboard til at beregne og analysere overfladevolumener og afgrænsede områder inden for disse overflader.


Overfladeanalyse

Udfør overfladerelateret analyse, herunder kontur, retning, forhøjninger, skråninger, skråningspile, afvandingsområder og vandfaldbaner.


Byggeplads og opmåling

Værktøjer til byggepladsdesign

Administrer objekter (parceller, linjeføringer, gradueringer og funktionslinjer) med en almindelig topologi i en byggepladssamling.


Opmålingsværktøjer

Strømlin download, oprettelse, analyse og justering af landmålingsdata.


Arbejdsgang fra felt til afslutning

Du kan behandle landmålingsdata mere effektivt og udarbejde et intelligent basiskort i Civil 3D.


Geoteknisk modellering

Visualiser og analysér geotekniske data, og brug derefter disse data direkte i designmodellen i Civil 3D.


Gradueringsværktøjer

Gradueringsværktøjer og -kommandoer gør det lettere at designe færdige grundoverflader effektivt.


Graduation Optimization (kun AEC Collection)

Automatiser processen til at udføre studier til gradueringsdesign for landområder baseret på fastlagte projektkriterier for design.


Korridormodellering

Værktøjer til korridordesign

Opret dynamiske og datamættede vejmodeller til motorveje og veje. Byg korridormodeller til jernbaner, der omfatter design af sporskifter og hældningsberegninger.


Eksportér korridordata

Udtræk korridorfunktionslinjer med lethed for at bruge dem som udgangspunkt for oprettelse af gradueringsobjekter eller andre designprojekter. Udtrækning af funktionslinjer kan udføres på én gang, udvalgt enkeltvist eller ved at vælge et undersæt i en korridorregion eller en polygon.


Samlinger og underenheder

Brug montager og undermontager effektivt til at fastlægge de grundlæggende byggesten til en vej eller et andet linjeføringsbaseret design.


Vejkryds og rundkørsler

Opret dynamiske 3-vejs eller 4-vejs vejkryds.


Avanceret design af rundkørsler

Modellér rundkørsler i overensstemmelse med definerede standarder. Byg rundkørsler i eksisterende korridormodeller, så designet kan opdateres automatisk, når du foretager ændringer af korridorlinjeføringer.


Afløbs- og kloakrør

Modellering af rørnetværk

Tegn effektivt 2D- og 3D-modeller af forsyningssystemer, f.eks. afløbsrør, kloakker og meget andet.


Hydrauliske og hydrologiske værktøjer

Udfør en række forskellige opgaver i forbindelse med regnvandshåndtering, herunder afløbsdesign, analyse af afvandingsområder, modellering af regnvandsbassiner og analyse af afløbskanaler, kanaler og indløb.


Design af tryknetværk

Generér 3D-modeller af tryknetværk, f.eks. vandtransmissionssystemer.


Planproduktion og dokumentation

Planproduktion og konstruktionsdokumentation

Opret ark, der viser kun plan, plan og profil, kun profil og sektioner ved at inkludere flere plan- eller profilvisninger på ét ark.


Beregninger af QTO og afgravning

Udtræk og rapportér materialemængder, og analysér mængder fra materialer og sektions- eller profiloplysninger.


Produktivitet og automatisering

Dynamo for Civil 3D

Brug det visuelle Dynamo-scriptmiljø til at udvikle rutiner, der automatiserer gentagne designopgaver og fremskynder arbejdsgange. (video: 1:16 min.)


Project Explorer til Civil 3D (kun AEC Collection)

Administrer de kolossale mængder af designdata i Civil 3D-modeller i dette samlede midtpunkt. Gennemgå, valider, rapportér, eksportér og rediger nemt modeller. Få en bedre forståelse af dit design, og kontrollér mere effektivt distributionen af geometriske oplysninger til projektets interessenter.


Kompatibilitet

Genvej til vejdata (DREF)

Opret og del datagenveje til veje.


3ds Max-kompatibilitet

Skab visualiseringer i professionel kvalitet.


IFC-import og -eksport

Import og eksport af AutoCAD-grundelementer til IFC-filer.


Foretag udveksling af data med InfraWorks

Gør kontekstmodellering og konceptdesign til en del af designprocessen. Træf bedre beslutninger med virkelighedstro gengivelser af eksisterende forhold, vurder alternativer mere effektivt, og sammensæt detaljeret design og dokumentation i Civil 3D.