De vigtigste funktioner i Civil 3D

Tegning af underinddeling af korridorer i Civil 3D

Arbejdsgange for byggepladser og opmåling

Download, opret, analysér og tilpas opmålingsdata, og overfør feltdata til kontoret

Terrænmodellering

Opret digitale topografimodeller til undersøgelser af arealanvendelse, transportsystemplanlægning og simulationer af vandgennemstrømning 

Korridormodellering

Opret dynamiske og datamættede korridormodeller til motorveje, veje og togspor

Design af vejkryds

Opret dynamiske modeller af 3-vejs (T-formede) eller 4-vejs vejkryds samt rundkørsler

Design og analyse af afløb

Administrer design af afløbs- og kloakrør. Definer rørledningsforløb, optimeret med analyse af hydraulik/hydrologi

Tryknetværk

Arranger vandrette og lodrette tryknetværksdesign, modellér rørsegmenter med afbøjede kurver, og brug design- og dybdekontrol

Planproduktion og dokumentation

Opret hurtigt konstruktionsdokumenter ud fra tegninger, herunder plan/profil, kun plan(er), kun profil(er) og snitark

Kompatibilitet

Civil 3D understøtter import, eksport og links med almindeligt brugte CAD-formater, herunder IFC, og opretter forbindelse til Esri ArcGIS- og Bentley-data

Designautomatisering

Brug visuel programmering til at generere scripts, der automatiserer gentagne og komplekse opgaver, herunder elektrificering og signalering

Geoteknisk modellering

Visualiser og analysér data fra underoverflader, og udnyt nemt disse data direkte i Civil 3D-designmodellen

Materialer og mængder

Brug materiale-, snit- eller profiloplysninger til at oprette rapporter for mængder, sammenligne design og eksisterende overflader samt materialeflytning

Brodesign

Koordiner arbejdsgange mere effektivt på tværs af de forskellige fagområder, der arbejder på komplekse brodesignprojekter

Flere funktioner i Civil 3D

Overflademodellering

Værktøjer til overflademodellering

Opret overflader, der består af en kombination af punkter, brudlinjer, grænser og konturer med understøttelse af TIN-, Grid- og Cropped- og korridoroverflader.


Værktøjer til punktsky

Brug en stor samling punkter fra laserscannere og andre indfangningsteknologier til at skabe digitale fremstillinger af eksisterende forhold og strukturer. Importér punktdata til Civil 3D for at generere en 3D-model, som kan bruges i dit designprojekt.


Overfladeredigering

Arbejd med redigeringsværktøjer, der tilføjer redigeringer til en overfladedefinition som redigeringshandlinger og ikke til nogen af de eksisterende overfladedatakomponenter.


Overflademasker

Et visningsværktøj, der gør det muligt at blokere områder på en overflade og forhindre dem i at blive vist eller visualisere et område af overfladen med et angivet visualiseringsmateriale.


Overfladevandområder

Analysér, hvordan vand flyder langs og fra en overflade, så afløbsmål og afvandingsområder bedre kan fastlægges.


Overfladevolumener

Brug Volumes Dashboard til at beregne og analysere overfladevolumener og afgrænsede områder inden for disse overflader.


Overfladeanalyse

Udfør overfladerelateret analyse, herunder kontur, retning, forhøjninger, skråninger, skråningspile, afvandingsområder og vandfaldbaner.


Byggeplads og opmåling

Værktøjer til byggepladsdesign

Administrer objekter (parceller, linjeføringer, gradueringer og funktionslinjer) med en almindelig topologi i en byggepladssamling.


Opmålingsværktøjer

Strømlin download, oprettelse, analyse og justering af landmålingsdata.


Arbejdsgang fra felt til afslutning

Du kan behandle landmålingsdata mere effektivt og udarbejde et intelligent basiskort i Civil 3D.


Geoteknisk modellering

Visualiser og analysér geotekniske data, og brug derefter disse data direkte i designmodellen i Civil 3D.


Gradueringsværktøjer

Gradueringsværktøjer og -kommandoer gør det lettere at designe færdige grundoverflader effektivt.


Grading Optimization

Automatiser processen til at udføre studier til gradueringsdesign for landområder baseret på fastlagte projektkriterier for design.


Korridormodellering

NYHED

Implementering af underenhed
og administration

Implementer både underenheder og samlinger mere effektivt ved at dele en brugerdefineret underenhed på en delt projektplacering. Korridorer, der bruger underenheden, kan nemt opdateres, så de bruger den nye version.


FORBEDRET

Korridorovergange

Opret og rediger korridorovergange, når du vil overføre en parameter i en underenhed fra én værdi til en anden. Der er tilføjet flere kontrolelementer, som gør det lettere at flytte overgange og ændre rækkefølgen af overgange.


Værktøjer til korridordesign

Opret dynamiske og datamættede vejmodeller til motorveje og veje. Byg korridormodeller til jernbaner, der omfatter design af sporskifter og hældningsberegninger.


Eksportér korridordata

Udtræk korridorterrænlinjer med lethed for at bruge dem som udgangspunkt for oprettelse af gradueringsobjekter eller andre designprojekter. Udtrækning af terrænlinjer kan udføres på én gang, vælges enkeltvist eller ved at vælge et undersæt i en korridorregion eller en polygon.


Samlinger og underenheder

Brug samlinger og underenheder effektivt til at fastlægge de grundlæggende byggesten til en vej eller et andet linjeføringsbaseret design.


Vejkryds og rundkørsler

Opret dynamiske 3-vejs eller 4-vejs vejkryds eller rundkørsler.


Avanceret design af rundkørsler

Modellér rundkørsler i overensstemmelse med definerede standarder. Byg rundkørsler i eksisterende korridormodeller, så designet kan opdateres automatisk, når du foretager ændringer af korridorlinjeføringer.


Afløbs- og kloakrør

FORBEDRET

Design af tryknetværk

Generér 3D-modeller af tryknetværk, f.eks. vandtransmissionssystemer. Der er tilføjet flere kontrolelementer til layout- og redigeringsarbejdsgange, herunder sammenfletning af tryknetværk, DREF-synkroniseringsforbedringer og visning af partisymboler.


Modellering af rørnetværk

Tegn effektivt 2D- og 3D-modeller af forsyningssystemer, f.eks. afløbsrør, kloakker og meget andet.


Hydrauliske og hydrologiske værktøjer

Udfør en række forskellige opgaver i forbindelse med regnvandshåndtering, herunder afløbsdesign, analyse af afvandingsområder, modellering af regnvandsbassiner og analyse af afløbskanaler, kanaler og indløb.


Design af tryknetværk

Generér 3D-modeller af tryknetværk, f.eks. vandtransmissionssystemer. Der er tilføjet flere kontrolelementer til layout- og redigeringsarbejdsgange, herunder sammenfletning af tryknetværk, DREF-synkroniseringsforbedringer og visning af partisymboler.


Planproduktion og dokumentation

Planproduktion og konstruktionsdokumentation

Opret ark, der viser kun plan, plan og profil, kun profil og sektioner ved at inkludere flere plan- eller profilvisninger på ét ark.


Beregninger af QTO og afgravning

Udtræk og rapportér materialemængder, og analysér mængder fra materialer og sektions- eller profiloplysninger.


Produktivitet og automatisering

Dynamo til Civil 3D

Brug det visuelle Dynamo-scriptmiljø til at udvikle rutiner, der automatiserer gentagne designopgaver og fremskynder arbejdsgange. (video: 1:16 min.)


FORBEDRET

Project Explorer

Administrer de kolossale mængder af designdata i Civil 3D-modeller i dette værktøj. Gennemgå, valider, rapportér, eksportér og rediger nemt modeller. Der er foretaget forbedringer af navigationsfunktionerne og -værktøjerne for at gøre administration og rapportering af brugerdefinerede egenskabsdata mere effektive.


Kompatibilitet

Genvej til korridordata (DREF)

Opret og del datagenveje til korridorer.


3ds Max-kompatibilitet

Skab visualiseringer i professionel kvalitet.


IFC-import og -eksport

Importér og eksportér AutoCAD-grundelementer til IFC-filer.


Foretag udveksling af data med InfraWorks

Gør kontekstmodellering og konceptdesign til en del af designprocessen. Træf bedre beslutninger med virkelighedstro gengivelser af eksisterende forhold, vurder alternativer mere effektivt, og sammensæt detaljeret design og dokumentation i Civil 3D.