Civil 3D til design af veje og motorveje

Mere effektive arbejdsgange giver bedre projektresultater

Fremskynd design, optimering og dokumentation af projekter for veje og motorveje.

Billedet er stillet til rådighed af WSP

Civil 3D-funktioner til design af veje og motorveje

Funktioner

Landmåling

Download, opret, analysér og tilpas opmålingsdata. Strømlin overførslen af data, der er registreret i felten, til kontoret. (video: 16 sek.)


Korridormodellering

Opret dynamiske, fleksible 3D-modeller af vejkorridorer. Simuler kørsel gennem korridoren, og evaluer sigtbarhed og påvirkningsanalyse visuelt. (video: 35 sek.)


Design af vejkryds

Opret dynamiske modeller med 3-vejs (T-formede) eller 4-vejs vejkryds. Modellér rundkørsler i overensstemmelse med standarder, med overgange til eksisterende eller planlagte veje. (video: 10 sek.)


Afløbsdesign

Udfør opgaver til håndtering af regnvand, herunder design af afløbsrør. Definer rørledningsforløb, optimeret med analyse af hydraulik/hydrologi. (video: 10 sek.)


Vejrenovering

Automatiser montagegenereringen til din renoveringsmodel for vejmodeller. Optimer fræse- og overlægningsarbejde, så der skabes balance mellem omkostninger og ydeevne. (video: 57 sek.)


Designautomatisering

Brug visuel programmering til at generere genanvendelige scripts, der automatiserer gentagne og komplekse opgaver. (video: 1:28 min.)


Materialer og mængder

Brug materialeoplysninger til at oprette rapporter for mængder langs en linjeføring, sammenligne design og eksisterende grundoverflader samt materialeflytning. (video: 20 sek.)


Planproduktion og dokumentation

Opret produktionsark til planer, der automatisk viser stationsintervallet for linjeføringer og profiler, der er baseret på foruddefinerede områder langs en linjeføring. (video: 24 sek.)


Forbind andre Autodesk-produkter til design af vejnetværk

Levér vejprojekter fra koncept til design

Design i kontekst, og fremskynd detaljedesign med Civil 3D, ReCap Pro, InfraWorks og Dynamo. (video 2:42 min.)


Arbejd med flere forbundne broarbejdsgange

Forbind Civil 3D-vejgeometri med parametriske bromodelleringsværktøjer i InfraWorks og brugerdefinerede Revit-strukturer. (video: 2:56 min.)