Civil 3D til byggepladsdesign

Skab detaljerede, nøjagtige design af byggepladser

Forbered og form grundoverflader til veje, bygninger, underinddelinger og andre projekter inden for byggeteknisk infrastruktur.

Civil 3D-funktioner til design af byggepladser

Funktioner

Landmåling

Download, opret, analysér og tilpas opmålingsdata. Strømlin overførslen af data, der er registreret i felten, til og fra kontoret. (video: 11 sek.)


Terrænmodellering

Opret omfattende digitale modeller af grundtopografi til undersøgelser som f.eks. gennemførlighed af arealanvendelse, transportsystemplanlægning og simulationer af vandgennemstrømning. (video: 14 sek.)


Korridormodellering

Opret dynamiske og datamættede korridormodeller til design som f.eks. veje i boligområder, kantsten og fortove, lavtliggende strækninger i en underinddeling og parkeringspladsdesign. (video: 10 sek.)

Få mere at vide (engelsk)


Køretøjssporing

Brug kørebaneanalyse til hastighedsplanlægning, og evaluer overholdelse af sikkerhedsstandarder. Animer køretøjsruter med 2D- eller 3D-animationer ved hjælp af flere kameravinkler. (video: 20 sek.)


Afløbs- og kloakrør

Modellér afløbs- og kloaksystemer. Analysér netværk for at ændre rørenes størrelse, nulstille jordbuer og gradueringslinjer for energi og hydraulik i henhold til HEC-22-standarderne.


Regnvandsanalyse

Integrer analyser af regnvand og spildevand under planlægning og design af kloaksystemer i byer, afløbsrør og kloakrør. (video: 39 sek.)


Tryksatte forsyningsanlæg

Arranger vandret og lodret 3D-design af tryknetværk. Modellér afbøjede rørsegmenter, og brug design- og dybdekontrol til at opfylde projektstandarder. (video: 11 sek.)


Designautomatisering

Brug et program til visuel programmering til at generere scripts, der automatiserer gentagne og komplekse opgaver. Gem disse scripts i et bibliotek, og genbrug dem efter behov. (video: 1:49 min.)


Materialer og mængder

Brug materiale-, snit- eller profiloplysninger til at oprette rapporter for mængder langs en linjeføring, sammenligne design og eksisterende grundoverflader samt materialeflytning. (video: 13 sek.)


Forbind andre Autodesk-produkter til design af byggepladser

Fremskynd byggepladslayout, graduering og vandafløb

Det er hurtigt at udforme byggepladsdesign i Civil 3D baseret på detaljerede kontekstoplysninger fra InfraWorks og ReCap Pro. (video: 1:49 min.)

 


Skab bedre koordinering af byggepladser og byggeprojekter

Forbedret koordination mellem arkitekter og bygningsingeniører med delte koordinatsystemer. (video: 1:59 min.)