Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Globale parametre

Integrer intentionen bag et design i en model ved at bruge parametre på tværs af et projekt til at styre dimensioner og elementinstansparametre med den nye Globale parametre-funktion. Mål dimensioner, og beregn formler til at styre dimensioner og parameterværdier i andre elementer i projektet.

Globale parametre kan inddeles i to klasser: styrende parametre indsætter sin værdi i en element- eller en instansparameter. En rapporterende parameter kan hente en værdi fra en dimension og bruge værdien i andre globale parametre via ligninger.

Brug lighedsdimensioner til at begrænse enhver dimension – inklusive dem, der ikke er tilstødende. Tilknyt globale parameter med en typeegenskab for et element og med instans- eller typeprojektparametre.

Automatiser placeringen af ét element baseret på størrelsen på et andet. Brug globale parametre til at optage formelmæssige forhold direkte i en model.

  • Knyt en global parameter til en gruppe, flyt og sortér globale parametre inden for deres grupper.
  • Filtrer en fortegnelse efter tilknytning af global parameter for at finde alle elementer, der har en global parametertilknytning, eller mangler en tilknytning.
  • Overfør globale parametre på tværs af projekter.