Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01
  • Danmark

    We have redirected you to an equivalent page on your local site where you can see local pricing and promotions and purchase online.

    Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Globale parametre

Integrer intentionen bag et design i en model ved at bruge parametre på tværs af et projekt til at styre dimensioner og elementinstansparametre med den nye Globale parametre-funktion. Mål dimensioner, og beregn formler til at styre dimensioner og parameterværdier i andre elementer i projektet.

Globale parametre kan inddeles i to klasser: styrende parametre indsætter sin værdi i en element- eller en instansparameter. En rapporterende parameter kan hente en værdi fra en dimension og bruge værdien i andre globale parametre via ligninger.

Brug lighedsdimensioner til at begrænse enhver dimension – inklusive dem, der ikke er tilstødende. Tilknyt globale parameter med en typeegenskab for et element og med instans- eller typeprojektparametre.

Automatiser placeringen af ét element baseret på størrelsen på et andet. Brug globale parametre til at optage formelmæssige forhold direkte i en model.

  • Knyt en global parameter til en gruppe, flyt og sortér globale parametre inden for deres grupper.
  • Filtrer en fortegnelse efter tilknytning af global parameter for at finde alle elementer, der har en global parametertilknytning, eller mangler en tilknytning.
  • Overfør globale parametre på tværs af projekter.