Spacemakers vigtigste funktioner

Studier af byggepladser i Spacemaker

Brugsklare datasæt

Spacemaker indeholder stedspecifikke datasæt som f.eks. grænser, terræn, bygninger og infrastruktur.

Intelligente designværktøjer

Tegn flydende i 2D og 3D med dynamiske værktøjer, der afstemmer gulvareal i realtid, mens du tegner.

Støjanalyse

Få løst problemer i forbindelse med ekstern støj, og opnå komfort og overholdelse af lovmæssige mål.

Vindanalyse

Vurder din byggeplads i forhold til forskellige påvirkninger forårsaget af vind, så du får indsigt i luftstrømningsmønstre.

Analyse af solpanel

Vurder hurtigt potentialet på din byggeplads for fremstilling af elektricitet via solpaneler.

Solanalyse

Analysér soltimer på bygningsfacader og på jorden, hvor der tages hensyn til omgivelser og terræn.

Generativt design: Byggepladsundersøgelser

Opret og gentag hurtigt mange byggepladsplaner i henhold til kriterier som f.eks. miljøaftryk og højde.

Import og eksport

Med IFC- og OBJ-formater kan du flytte dit arbejde til og fra andre programmer, bl.a. Revit og AutoCAD.

Automatiske områdeberegninger

Det er let at beregne bruttogrundareal, det indvendige brutto- og nettoareal, bygningsdækning, facadeområde og udendørsområde.

Flere Spacemaker-funktioner

Andre funktioner

Mikroklimaanalyse

Evaluer den termiske komfort (UTCI) for udendørsområder hurtigt, nemt og præcist.


Visualisering af forskelle

Sammenlign hurtigt dine forslag, og visualiser de vigtigste forskelle mellem tal og statistik.


Udsigtsanalyse

Forstå udsigtsafstandene fra facader, og vurder, om der er udsigt til interessante områder. 


Bygningsanalyse

Få en hurtig forståelse af de forskellige målepunkter, der relaterer til bygningerne på byggepladsen, f.eks. samlet rumfang eller gennemsnitlig højde.


Støj og sol i realtid

Få en øjeblikkelig tilnærmelse til støj- og solniveauer på byggepladsen med Spacemakers forudsigende maskinlæringsværktøj.