KONTOADMINISTRATION FOR ADMINISTRATORER

Hent oplysninger om brug af Flex


Rapportering af Flex-brug viser brugen af Flex-tokens efter produkt og efter bruger. Dette kan hjælpe administratorer med at optimere brugen og købet af tokens. 

 

Dataene er beskyttet af Autodesks fortrolighedsprincipper og bruges kun til de formål, som de blev indsamlet til. Der findes yderligere oplysninger i Autodesks erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger (engelsk).


Sådan får du vist brug af tokens

 1. Log på Autodesk Account.

 2. Vælg Rapportering > Token-anvendelse.


Oversigt over Brug af tokens


Oversigten over brug af tokens sporer følgende for hvert valgt team:

 • Brugte tokens. Det samlede antal Flex-tokens, der er blevet brugt af alle brugere til at få adgang til alle produkter.

 • Resterende tokens. Antallet af resterende Flex-tokens i teamet. 

 • Tokens tilføjet/fjernet. Antallet af tokens, der er tilføjet til eller fjernet fra teamet inden for de sidste syv dage.

  Bemærk: Dette viser kun, om der er tilføjet eller fjernet tokens inden for de sidste syv dage.

 • Brugte tokens efter dag. En graf over antallet af Flex-tokens, der er blevet brugt hver dag i de sidste 365 dage.

 • Brug af tokens efter produkt. Antallet af Flex-tokens, hvert produkt har brugt. Dette er den eneste måling, der er baseret på det valgte tidsinterval. 


Sådan får du vist oversigten over brug af tokens


Vælg et tidsinterval i Rapporten med oversigt over brug af tokens: 

 • Denne måned

 • Sidste 3 måneder

 • 6 måneder

 • 9 måneder

 • 12 måneder

I forbindelse med AutoCAD, including specialized toolsets, branchespecifikke kollektioner og programpakker skal du klikke på navnet på produktgruppen for at se brugen efter individuelle produkter.


Brug af tokens efter produkt


Rapportering efter produkt sporer følgende for hvert valgt team og hvert valgt tidsinterval:

 

 • Tokens i alt - Det samlede antal Flex-tokens, der bruges af alle produkter.

 • Produkter, der anvendes - Antallet af anvendte produkter. 

 • Produktoplysninger - Alle produkter, der er åbnet inden for det valgte tidsinterval. Klik på et produkt for at få vist disse yderligere oplysninger:

  • Tokens anvendt i alt - Det samlede antal tokens, der bruges af dette produkt af alle brugere i det valgte tidsinterval.

  • Brugere i alt - Antallet af brugere, der har fået adgang til dette produkt.

  • Gennemsnitstokens anvendt hver måned - Det gennemsnitlige antal tokens, der bruges pr. måned, beregnes som det samlede antal anvendte tokens divideret med antallet af måneder i den valgte periode. Dette er tilfældet, selvom det valgte tidsinterval ikke er færdigt. 

  • Fordeling af tokens - Fordeling af brugere efter brug af tokens. For eksempel brugte syv brugere 0-100 tokens, og tre brugere brugte 101-500 tokens. Dette hjælper med at klassificere brugere i grupper baseret på deres gennemsnitlige forbrug.

  • Brugere efter versioner - De produktversioner, brugere har tilgået.

  • Brugernavne - De brugere, der har tilgået dette produkt, det samlede antal tokens, de har brugt, og de gennemsnitlige tokens, de bruger pr. måned.


Sådan får du vist brug af tokens efter produkt

 1. Vælg Efter produkt.

 2. Vælg et produkt.

 3. Vælg et tidsinterval.


Brug af tokens efter bruger (kun tilgængeligt for Premium-planer)

 1. Vælg Efter bruger. 

 2. Vælg et produkt for at få vist oplysninger om brug for de enkelte brugere.

 3. Vælg et tidsinterval.


Sådan får du vist brugernavne og e-mailadresser (kun tilgængeligt for Premium-planer)

 1. Vælg Efter bruger.

 2. Vælg ikonet Indstillinger ved Inviter brugere.

 3. Vælg Personlige data.


Sådan eksporterer du brug af tokens-, bruger- og abonnementsdata


Du kan hente et regneark med en liste over brug af licenser, brugere og abonnementer.

 1. Log på Autodesk Account.  

 2. Vælg Rapportering > Token-anvendelse. 

 3. Klik på Eksporter for at få vist indstillingerne.

 4. Vælg et filformat og et team. 

 5. Vælg en eller flere af disse rapporttyper: Abonnementer, Brugere og Rapportering af brug.

 6. Hvis du vælger Rapportering af brug, skal du vælge et datointerval. 

 7. Klik på Eksporter.

Du kan få flere oplysninger om eksporterede data i datafelterne for Rapportering af brug.Need help?

Tell us about your issue and find the best support option.