KONTOADMINISTRATION FOR ADMINISTRATORER

Hent oplysninger om brug af Flex


Rapportering af Flex-brug viser dine teams’ brug af Flex-tokens opsummeret efter produkt og efter bruger. Dette kan hjælpe administratorer med at holde styr på brugen af tokens og planlægge fremtidige køb.

 

Dataene er beskyttet af Autodesks fortrolighedsprincipper og bruges kun til de formål, som de blev indsamlet til. Der findes yderligere oplysninger i Autodesks erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger (engelsk).


Sådan får du vist brug af tokens

 1. Log på Autodesk Account.

 2. Vælg Rapportering > Brug af tokens.

 3. Vælg et team i rullemenuen på skærmbilledet Brug af tokens.

Bemærk: Du kan se saldi i realtid for både Flex-tokens og delte cloud credits på siden Saldi. Gå til Rapportering > Saldi.

Forstå oversigten over Brug af tokens

Oversigtsfanen for brug af tokens indeholder følgende oplysninger for hvert valgt team:

Øverste afsnit

 • Brugte tokens. Det samlede antal tokens fra aktive Flex-abonnementer, som alle brugere har brugt til at få adgang til produkter og tjenester.

  Bemærk: Aktive Flex-abonnementer er dem, der er købt inden for de sidste 12 måneder.

 • Resterende tokens. Antallet af ubrugte tokens, der er tilgængelige for brugere i teamet. Ubrugte tokens fra abonnementer, der er udløbet, er ikke inkluderet, ligesom ubrugte tokens fra andre teams.

 • Tokens tilføjet/fjernet. Antallet af tokens, der er tilføjet eller fjernet inden for de sidste syv dage. Disse kan skyldes nye køb, flytning af tokens og/eller teams, der er blevet slået sammen.

  Bemærk: Dette tal viser kun aktivitet de sidste syv dage.

 • Brugte tokens efter dag. Et linjediagram over det antal Flex-tokens, der er brugt hver dag i de sidste 365 dage, fra både aktive og udløbne Flex-abonnementer.

Nederste afsnit
Vælg et tidsinterval (se tidsintervallerne herunder) for at få vist:

 • Brugte tokens i alt. Det antal Flex-tokens, der er brugt inden for tidsintervallet.

 • Anvendte produkter. Antallet af unikke produkter, der er åbnet med Flex inden for tidsintervallet.

 • Brugere i alt. Antallet af brugere, der har anvendt mindst ét produkt eller én tjeneste via Flex inden for tidsintervallet.

  Bemærk: Oplysninger om brug omfatter både aktive og udløbne Flex-abonnementer.


  Tidsintervaller
  Målinger varierer afhængigt af det valgte tidsinterval:

 •  
  • De sidste 30 dage. Rullende 30-dages vindue.
  • De sidste tre måneder. De sidste afsluttede tre måneder.
  • De sidste seks måneder. De sidste afsluttede seks måneder.
  • De sidste ni måneder. De sidste afsluttede ni måneder.
  • De sidste 12 måneder. De sidste afsluttede 12 måneder.

Forstå brug af tokens efter produkt

Fanen med brug af tokens efter produkt viser følgende oplysninger for hvert valgt team og tidsinterval (se tidsintervallerne ovenfor):

Øverste afsnit

 • Tokens i alt. Det samlede antal tokens, der er brugt til alle produkter og tjenester, der er anvendt i det valgte tidsinterval.

 • Anvendte produkter. Antallet af unikke produkter, der er anvendt via Flex i det valgte tidsinterval.

Nederste afsnit

 • Produktnavn. Navnet på det produkt, der er anvendt via Flex.

 • Brugere i alt. Antallet af brugere i teamet, som anvendte produktet eller tjenesten i det valgte tidsinterval.

 • Brugte tokens i alt. Det antal tokens, der er brugt til at åbne dette produkt eller denne tjeneste af alle brugere i det valgte tidsinterval.

 • Gennemsnitligt antal tokens, der er brugt hver måned. Det gennemsnitlige antal tokens, der er brugt pr. måned til at åbne produktet eller tjenesten. Gennemsnitsværdier beregnes som det samlede antal brugte tokens divideret med antallet af måneder i det valgte tidsinterval (også selvom det valgte tidsinterval endnu ikke er udløbet).


  Klik på en række (Vis detaljer) for at få oplysninger om hvert produkt eller hver tjeneste i rapporten:


  • Tokenfordeling. Et fordelingssøjlediagram, der viser antallet af brugere, der hører ind under grupper for tokenforbrug. Diagrammet kan f.eks. vise, at syv brugere brugte 0-100 tokens, og at tre brugere brugte 101-500 tokens. Dette hjælper med at klassificere brugere i grupper baseret på deres gennemsnitlige forbrug.

  • Brugere efter version. Antallet af brugere, der har anvendt produktversioner i det valgte tidsinterval.

  • Brugernavn. Brugere, der har anvendt det valgte produkt, med det samlede antal tokens brugt pr. bruger, og det gennemsnitlige antal tokens brugt pr. måned af brugeren. Hvis du klikker på rækken (Vis detaljer), vises oplysninger, der er specifikke for den valgte bruger (de samme oplysninger, der er tilgængelige under fanen Efter bruger).

Forstå brug af tokens efter bruger

Fanen med brug af tokens efter bruger viser følgende oplysninger for hvert valgt team og tidsinterval (se tidsintervallerne ovenfor):

Øverste afsnit

 • Brugere i alt. Samlet antal brugere i teamet, der har anvendt et produkt eller en tjeneste via Flex i det valgte tidsinterval.

 • Tokens i alt. Samlet antal Flex-tokens, der er brugt af alle brugere i teamet i det valgte tidsinterval.

 • Anvendte produkter. Antallet af unikke produkter, der er anvendt via Flex i det valgte tidsinterval.

Nederste afsnit

 • Navn. Navnet på den bruger, der har anvendt mindst ét produkt eller én tjeneste via Flex.

 • Anvendte produkter. Navnet på de produkter eller tjenester, som denne bruger har anvendt via Flex.

 • Brugte tokens i alt. Det samlede antal tokens, som denne bruger har brugt i det valgte tidsinterval til at åbne Flex-produkter og -tjenester.


  Klik på et navn for at få yderligere oplysninger om den valgte bruger:

  • Brugte tokens.  Det samlede antal Flex-tokens, der er brugt til alle produkter i det valgte tidsinterval.

  • Brugt antal dage. Det samlede antal dage, som denne bruger har anvendt et Flex-produkt eller en Flex-tjeneste, ud af det samlede antal dage i det valgte tidsinterval.

  • Anvendte produkter. Antallet af unikke produkter, der er anvendt via Flex i det valgte tidsinterval.


  Bemærk: For hvert produkt anvendt af den valgte bruger kan du rulle over diagrammet for at få vist det antal dage, produktet er blevet anvendt hver uge. Du kan også få vist et søjlediagram, der viser antallet efter produktversion.

Få vist eller kryptér brugernavne og e-mailadresser

Som administrator kan du styre, om brugernavne medtages i rapportering eller krypteres, både i Autodesk Account og i forbrugseksportfilen.

 1. Vælg tandhjulsikonet Indstillinger.

 2. Marker feltet under Personlige data for at medtage brugernavne i token- og licensforbrugsrapporter. Fjern markeringen i feltet for at kryptere brugernavne.

Sådan eksporterer du oplysninger om brug af tokens, brugere og abonnementer

Du kan hente et regneark med en liste over tilgængelige licens- og tokendata.

 1. Log på Autodesk Account.

 2. Vælg Rapportering > Token-anvendelse.

 3. Klik på Eksporter for at få vist indstillingerne.

 4. Vælg et filformat og et team.

 5. Vælg en eller flere af disse rapporttyper:

  • Abonnementer
  • Brugere
  • Forbrug (vælg et datointerval)
 6. Klik på Eksporter.

Du kan få flere oplysninger om eksporterede data i datafelterne for Rapportering af brug.Har du brug for hjælp? Spørg Autodesk Assistant!

Assistenten kan hjælpe dig med at finde svar eller kontakte en agent.


Hvilket supportniveau har du?

Forskellige abonnementsplaner indeholder forskellige supportkategorier. Find supportniveauet for din plan.

Vis supportniveauer