KONTOADMINISTRATION FOR ADMINISTRATORER

Ofte stillede spørgsmål om forbrugsrapportering


Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Hvordan defineres brug?

Når du starter et produkt, starter forbrug, og det registreres. Det stopper, når du lukker produktet. Forbrug rapporteres ud fra det antal dage, et produkt anvendes. 

 

Sofie starter f.eks. AutoCAD kl. 19.00 mandag aften. Hun lukker AutoCAD kl. 17.00 tirsdag. Hendes forbrug rapporteres som en dags brug om mandagen (hvis hun bruger Flex-tokens, vil hun kun blive opkrævet tokenprisen for en dag). Der bliver ikke angivet noget forbrug for tirsdag, da hun lukker produktet inden for 24 timer. Hvis Sofie starter AutoCAD flere gange i løbet af den 24-timers periode, tælles hendes forbrug stadig kun med i rapporten for mandagen. 

Hvad gør jeg, hvis jeg starter et produkt ved et uheld? Bliver brugen stadig inkluderet i rapporteringen?

Hvis du starter et produkt i mindre end fem minutter, bliver det ikke inkluderet i den daglige brug og det daglige antal brugere. Hvis du er på Flex, rapporteres de anvendte tokens som 0.  

Hvorfor rapporteres der ingen brug af tokens?

Visse funktioner i et produkt giver adgang til produktet. Selvom forbrug tælles i anvendte produkter og brugermålepunkter, debiteres du ikke nogen tokens.

Hvordan rapporteres de valgte tidsintervaller?

Tidsintervaller, der er tilgængelige for dit valg, rapporteres som følger:

  • De sidste 30 dage. Rullende 30-dages vindue.
  • De sidste tre måneder. De sidste afsluttede tre måneder.
  • De sidste seks måneder. De sidste afsluttede seks måneder.
  • De sidste ni måneder. De sidste afsluttede ni måneder.
  • De sidste 12 måneder. De sidste afsluttede 12 måneder.

Bemærk: I data, der rapporteres baseret på valg af intervaller for flere måneder, medtages den aktuelle måned ikke. Brug De sidste 30 dage til at få vist data for den aktuelle måned.

 

Tip: Med funktionen Eksporter forbrug kan du bruge Alle datoer, som er en ekstra indstilling med tidsfilter. Alle datoer giver dig mulighed for at eksportere rapporteret forbrug for både udløbne og aktive abonnementer via rapportdatoen.

Hvad sker der, når jeg ikke er tilsluttet internettet?

Hvis du bruger Flex til at få adgang til et produkt, kan du være offline i højst 24 timer efter dit seneste logon. Herefter lukkes produktet. 
Bemærk: Hvis du har et enkeltbrugerabonnement, kan du være offline i højst 30 dage efter dit seneste logon.

Hvad betyder "Sidste behandlingstid" i rapportering af forbrug?  

Det er den sidste dato og klokkeslæt, vist i din lokale tidszone, hvor rapportering af forbrug er blevet opdateret og rapporteret i Autodesk Account.

Hvorfor ser mine data til rapportering af tokenbrug ud til at være forkerte?

Rapporteringsdata kan være unøjagtige i følgende situationer:

  • Når flere brugere har adgang til et produkt med samme brugernavn og adgangskode.

  • Når en bruger er tildelt både et abonnement og et produkt i Flex, bruger vedkommende ikke tokens til produktadgang.

Hvilke oplysninger, der vises på siden Saldi, er anderledes end oplysningerne, der vises på siden Brug af tokens?

Siden Saldi viser saldi for både Flex-tokens og delte cloud credits.


Se også


Har du brug for hjælp? Spørg Autodesk Assistant!

Assistenten kan hjælpe dig med at finde svar eller kontakte en agent.


Hvilket supportniveau har du?

Forskellige abonnementsplaner indeholder forskellige supportkategorier. Find supportniveauet for din plan.

Vis supportniveauer