KONTOADMINISTRATION FOR ADMINISTRATORER

Administratorroller for brugerstyring


Administratorer tildeler brugere til produkter og tjenester i Autodesk Account. Brugerstyring omfatter tre typer administratorer:

 • Primær administrator (som standard kontraktadministratoren)
 • Sekundær administrator
 • Administrator til enkeltlogon (SSO - Single Sign-on)

Sekundære administratorer kan tildeles af den primære administrator, en SSO-administrator eller en anden sekundær administrator. Sekundære administratorer hjælper med at administrere brugere og deres adgang til produkter og tjenester. Der kan være flere sekundære administratorer, men kun én primær administrator.

 

Bemærk: Hvis dine brugere administreres i klassisk brugerstyring, kaldes dine administratorer for kontraktadministratorer og softwarekoordinatorer.

 

Log på Autodesk Account på manage.autodesk.com for hver af følgende procedurer.


Primær administrator


Der kan kun være én primær administrator pr. team, men den samme person kan være primær administrator for mere end ét team. Kontraktadminstratoren, den oprindelige køber, bliver som standard den primære administrator.


Primær administrator-roller

 • Administrer brugere og deres adgang til produkter
 • Tildel sekundære administratorer, SSO-administratorer, og skift primær administrator
 • Administrer fakturering og fornyelser, hvis den primære administrator også er kontraktadministrator
 • Administrer konfiguration af enkeltlogon (SSO - Single Sign-on)
 • Fungerer som hovedkontaktpunkt for Autodesk

Sådan ændres den primære administrator

 

Når du ændrer den primære administrator, ændres den tidligere primære administrator til en sekundær administrator.

 1. Gå til Brugerstyring > Efter bruger.
 2. Vælg den sekundære administrator, du vil angive som den nye primære administrator (kun en sekundær administrator kan blive primær administrator).
 3. Klik på Skift rolle.
 4. Vælg Primær administrator, og klik på Gem.
 5. Klik på Tildel primær administrator igen for at bekræfte ændringen.

Ændring af den primære administrator ændrer ikke ejeren af abonnementet (den person, der administrerer betalinger og fornyelser, og som modtager alle abonnementsmails, påmindelser om fornyelse og fakturaer). Ved onlinekøb kan du kun ændre abonnementsejeren ved at annullere det nuværende abonnement og starte et nyt abonnement.


Sådan ændrer du kontraktadministratoren

 

Ved forhandlerkøb kan du ændre den tildelte kontraktadministrator. Det er kun den aktuelle kontraktadministrator, der kan overføre en ny person til rollen som kontraktadministrator. Det gør den aktuelle kontraktadministrator i følgende interaktive formular.Sekundær administrator


Sekundære administratorer tildeles af den primære administrator, en SSO-administrator eller en anden sekundær administrator. Da sekundære administratorer tildeles efter team, er alle brugere og produkter i det pågældende team synlige for dem. Der kan være flere sekundære administratorer i et team.


Sekundær administrator-roller

 • Administrer brugere og deres adgang til produkter
 • Tildel yderligere sekundære administratorer, og skift den primære administrator
 • Administrer fakturering og fornyelse, hvis den pågældende sekundære administrator også er kontraktadministrator
 • Se og eksportér rapporter om produktforbrug for alle brugerteams og abonnementer

Sådan tildeles en sekundær administrator

 1. Gå til Brugerstyring > Efter bruger.
 2. Klik på navnet på den bruger, du vil angive som sekundær administrator.
 3. Klik på Skift rolle.
 4. Vælg Sekundær administrator, og klik på Gem.

SSO-administrator


Ligesom primære administratorer kan SSO-administratorer administrere konfiguration af SSO (Single Sign-on). Du kan have flere SSO-administratorer. Med SSO skal brugerne kun huske én adgangskode for at få adgang til dine netværksressourcer samt Autodesk-produkter og -tjenester. Uden SSO skal hver bruger logge på med et entydigt Autodesk-id og en entydig adgangskode.


SSO-administratorroller

 • Administrer brugere og deres adgang til produkter
 • Tildel yderligere sekundære administratorer, og skift den primære administrator
 • Administrer fakturering og fornyelse
 • Se og eksportér rapporter om produktforbrug for alle brugere og abonnementer

Sådan tildeles en SSO-administrator

 1. Gå til Brugerstyring > Efter bruger.
 2. Klik på navnet på den bruger, du vil angive som SSO-administrator.
 3. Klik på Skift rolle.
 4. Vælg SSO-administrator, og klik på Gem.

Har du brug for hjælp? Spørg Autodesk Assistant!

Assistenten kan hjælpe dig med at finde svar eller kontakte en agent.