Kontoadministration til uddannelse

Software til uddannelsesinstitutioner


Undervisere, laboratorieadministratorer og it-administratorer på kvalificerede uddannelsesinstitutioner kan få gratis adgang til Autodesks softwaretitler, som kan installeres i klasseværelser eller i laboratorier. De fleste Autodesk-produkter er tilgængelige med uddannelsesadgang, herunder webtjenester som Fusion 360. Se webstedet Education Community (engelsk) .

 

Alle Autodesk-programmer og -tjenester er tilgængelige på engelsk. Visse titler kan også være tilgængelige på flere sprog. Der findes yderligere oplysninger om bestemte titler på Autodesks produktside. Adgang til produkter omfatter den aktuelle version plus op til tre tidligere versioner (hvis de findes).

 

Du kan få hjælp til din uddannelseskonto under Autodesk Education Support (engelsk).

 

Bemærk: Gratis software- og/eller cloud-baserede tjenester fra Autodesk er med forbehold for accept og overholdelse af Vilkårene for anvendelse og/eller andre betingelser (engelsk), der følger med softwaren eller de cloud-baserede tjenester. Software og cloud-baserede tjenester, der er underlagt en uddannelseslicens eller et abonnement, kan bruges af kvalificerede brugere (engelsk) og udelukkende til uddannelsesformål (engelsk) og må ikke bruges til kommercielle, professionelle eller andre formål med profit for øje.


Kvalificering

Kvalificerede uddannelsesinstitutioner er kvalificeret til Autodesks undervisningssoftware og -tjenester. En kvalificeret uddannelsesinstitution er en institution, der er godkendt af et autoriseret regeringsorgan, hvis primære formål er at undervise indmeldte studerende. Dette omfatter alle godkendte offentlige og private skoler, herunder:

 • Folkeskoler og gymnasier
 • Community colleges
 • Universiteter og tekniske skoler
 • Programmer til hjemmeundervisning, der tilhører et nationalt organ for hjemmeundervisning (eller et organ, der udtrykkeligt er anerkendt af et organ, der bestyrer lokale skoler, som et acceptabelt alternativ til en godkendt uddannelsesinstitution)

Følgende typer organisationer er ikke kvalificerede uddannelsesinstitutioner:

 • Ikke-godkendte uddannelsesinstitutioner
 • Kursuscentre
 • Kirker, hospitaler, sundhedssystemer og offentlige biblioteker
 • Forskningslaboratorier
 • Omskolingsprogrammer

Hvis din organisation ikke er kvalificeret, kan du se Muligheder for organisationer, der ikke er kvalificerede.

 

Bemærk: De fleste uddannelsesinstitutioner verden over er kvalificerede til uddannelsesadgang. Undtagelser er institutioner i lande, der er underlagt USA's handelsembargo. Der findes yderligere oplysninger under Overholdelse af eksportregler (engelsk) .


Anvendelsesbegrænsninger

Uddannelsesmæssig adgang til software og tjenester må kun anvendes til formål, der er direkte relateret til læring, undervisning, uddannelse, forskning og udvikling. De må ikke anvendes til kommercielle, erhvervsmæssige eller andre formål med profit for øje. Adgang til software og tjenester kan dog bruges til at designe, oprette og vejlede deltagere i designkonkurrencer, der sponsoreres af Autodesk.

 

Der findes yderligere oplysninger om kvalifikation under Om kvalifikation for administratorer og institutionelle undervisere.

 

Anvendelser, der ikke er tilladt for uddannelsesadgang, omfatter:

 • Anlæg: Det er ikke tilladt at designe, konstruere og vedligeholde en uddannelsesinstitutions fysiske strukturer og infrastruktur på uddannelsesinstitutionen.
  Undtagelse: En uddannelsesinstitution kan fortsætte med at bruge disse specifikke versioner af programmet til facilitetsformål, hvis en sådan anvendelse tidligere er blevet tildelt i en licensaftale eller en separat aftale.
 • Forskning: Forskning, der gennemføres af kommercielle programmer eller enheder, som drives af eller er tilknyttet uddannelsesinstitutionen til kommercielle formål, er ikke tilladt.
  Undtagelse: Akademisk forskning, der gennemføres og offentliggøres af studerende eller forskere som led i uddannelsesinstitutionens godkendte uddannelsesprogrammer, er tilladt.

Der findes yderligere oplysninger under Indstillinger for organisationer, der ikke er kvalificerede.


Cloud-tjenester

Følgende cloud-tjenester er tilgængelige via maintenance planen for uddannelse:

 • Rendering - Opret flere fotorealistiske billeder og panoramaer af dine design på kortere tid.
 • Energianalyse til Revit - Sammenlign energi- og livscyklusomkostninger ved designalternativer, og træf velovervejede beslutninger, der hjælper dig med at skabe mere bæredygtige design.
 • Autodesk Green Building Studio - Optimer energieffektiviteten, og arbejd hen imod kulstofneutralitet med flere designiterationer.
 • Optimering til Autodesk Inventor - Test effektiviteten af flere design med cloud-baseret designsimulering til Autodesk Inventor.
 • Byggeteknisk analyse til Revit - Udvid designmodeller fra Autodesk Revit-programmet til skyen, og analysér dem som en del af processen til bygningsinformationsmodellering (BIM).
 • Autodesk MockUp 360 - Samarbejd med leverandører og kunder i et enkelt, cloud-baseret miljø ved hjælp af dette værktøj til samarbejde i realtid samt til digital designmodellering.
 • Autodesk Process Analysis 360 - Modellér, studér og optimer dine produktionsprocesser. Identificer flaskehalse fra planlægning til layout, og øg effektiviteten.
 • Softwaretjenesten Autodesk Remote -Kør Autodesk-software, som er installeret på din primære computer, fra en fjerncomputer eller iPad® for at få adgang til ægte designdata. iPad-appen, som kun er kompatibel med Autodesk® Inventor®-software, giver dig mulighed for at arbejde hvor som helst, hvis du har adgang til internettet.

Du kan få flere oplysninger om Autodesk-cloud-baserede tjenester under Cloud Services (engelsk) .

Tildelinger til Cloud-lager

Kunder med en maintenance plan til uddannelse modtager 25 GB Autodesk cloud-lagerplads pr. navngiven bruger på planen. Kontraktadministratorer kan udpege én navngiven bruger pr. licens på en aktiv plan.

 

Hvis du f.eks. tilmelder dig for 1.250 brugere, modtager din uddannelsesinstitution 31.250 GB (1.250 x 25 GB) Autodesk-Cloud-lager.

 

Du kan i øjeblikket ikke kombinere lager mellem navngivne brugerkonti, og lageret er ikke aggregeret: en navngiven brugerkonto kan maksimalt have en lagermængde på 25 GB.


Tidligere uddannelseslicenser

I marts 2020 ændrede Autodesk uddannelsesadgangen fra en periode på tre år til en periode på et år. Hvis du i øjeblikket har en etårig eller tre-års enkeltbrugerlicens til Autodesk-software, som er udstedt før august 2020, vil licensen fortsat gælde i sin fulde løbetid. Når den udløber, skal du bekræfte din kvalifikation til uddannelsesplanen og derefter downloade produktet for at aktivere din licens. Du behøver ikke at geninstallere.

 

I marts 2023 ændrede Autodesk uddannelsesinstitutioners adgang med uddannelseslicenser fra en periode på et år til en periode på tre år. Vi har automatisk forlænget adgangen til flerbruger-/netværkslicenser for uddannelsesinstitutioner til 3 år fra datoen for købet af Autodesk-software. Hvis institutionerne har haft licensen i 1 år, får de 2 års adgang mere, og hvis de har haft licensen i 2 år, får de 1 års adgang mere. Institutionens IT-administratorer eller undervisere skal blot genaktivere deres licens ved hjælp af det oprindelige serienummer for at forsætte med at bruge softwaren. Hvis en flerbruger-/netværkslicens er downloadet efter 28. marts 2023, er den gyldig i en treårig periode, og der kræves ikke yderligere handling. Efter perioden på tre år anbefaler vi at opgradere licensen/licenserne via uddannelsesgruppen (engelsk) for at sikre uafbrudt adgang i laboratoriet eller klasseværelset.


Licens- og abonnementsvilkår

Licenser til uddannelsesinstitutioner tillader automatisk følgende antal brugere og enheder:

 • Netværkslicenser - 3.000 samtidige brugere
 • Enkeltstående licenser med flere brugerlicenser - 1.250 enheder

Hvis du vil tilføje mere end 3.000 brugere eller 1.250 enheder, skal du kontakte Autodesk Support (engelsk).

 

Bemærk: Sørg for at registrere den oprindelige licens på registeronce.

 

Vilkår for anvendelse (engelsk) indeholder vilkår og betingelser for brug af software via uddannelsesplanen. Der findes yderligere oplysninger om vilkår for anvendelse under Uddannelsesbrugere - yderligere vilkår (engelsk) .

 

Ud over de vilkår for anvendelse på webstedet, der gælder for alle kunder, der bruger Autodesks websted, er din adgang til Education Community (engelsk) også underlagt de særlige vilkår for uddannelse (engelsk) .

 

Autodesk Drive og andre webtjenester tilbydes i henhold til tjenestevilkårene. De betingelser, der gælder for en bestemt tjeneste, kan variere, så du skal kontrollere de vilkår, der følger med hver tjeneste. Disse vilkår er tillæg til alle vilkår og betingelser, der gælder for din brug af Autodesk-software, som er knyttet til en tjeneste, samt vilkårene for anvendelse på webstedet for autodesk.com og andre Autodesk-websteder.


Verificering og fortrolighed

For at fastholde vores engagement i at levere gratis, professionel software til brug i undervisningen anvender Autodesk SheerID, en tredjepartsudbyder af verificeringstjenester, til at verificere kvalifikation til uddannelsesadgang. For at bekræfte kvalifikation skal brugerne fremlægge dokumentation for tilmelding, beskæftigelse eller status som kontraktansat på en kvalificeret uddannelsesinstitution. Se Bekræft kvalifikation til administratorer og institutionelle undervisere.

 

Det er vigtigt for Autodesk at beskytte kundernes personlige oplysninger. Se Autodesks erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger (engelsk) for flere oplysninger om, hvordan dine personlige oplysninger indsamles, bruges og videregives.


Har du brug for hjælp? Spørg Autodesk Assistant!

Assistenten kan hjælpe dig med at finde svar eller kontakte en agent.


Hvilket supportniveau har du?

Forskellige abonnementsplaner indeholder forskellige supportkategorier. Find supportniveauet for din plan.

Vis supportniveauer