Installation for administratorer

Lån af en netværkslicens


Følg disse anvisninger for at låne en licens.

 

Bemærk: Netværksadministratoren skal tillade lån. Desuden understøtter ikke alle produkter lån af licenser. 


Sådan lånes en licens

En lånt licens er bundet til MAC-adressen (det 12-tegns værts-id) for den netværksadapter, der blev brugt, da du lånte licensen. Hvis en computer er sluttet til en tilkoblingsstation, skal du overveje, om du vil bruge den efter lån af licensen. Hvis ikke, skal du først tage den bærbare pc ud af tilkoblingsstationen, og så slutte den til netværket igen for at låne licensen. 

 

Bemærk: Du skal være sluttet til netværket.

 1. Åbn vinduet Lån en licens på én af to måder:
  • Klik på Værktøj > Lån af licens > Lån licens.
  • Klik på Hjælp > Om > Administrer licens.
 2. I vinduet Lån en licens skal du vælge en dag i kalenderen. 
  Licensen returneres automatisk ved afslutningen af denne dag, eller du kan returnere licensen tidligt.
 3. Klik på Lån licens.
 4. Klik på Luk i bekræftelsesvinduet.  

Bemærk: I nogle produkter kan du bekræfte, at din licens er lånt, ved at placere markøren over ikonet Lån på statuslinjen.

 

Sørg for, at dit netværkskort forbliver aktivt, og lav ikke om på legitimeringsoplysningerne til pålogning for slutbrugercomputere. Da nogle computere deaktiverer netværkskortet i strømbesparelsestilstand, kan det være nødvendigt at deaktivere indstillingen for strømbesparelse. 

Visning af licensudløbsdatoen

Adgangen til denne kommando varierer fra produkt til produkt. 

 • På statuslinjen skal du højreklikke på ikonet Lån af licens. 

 • Klik på menuen Hjælp > Om > Administrer licens. Se datoen for Underlagt licensbetingelse i dialogboksen Licensstyring.

Tidlig returnering af en licens

En licens returneres tidligt ved at gøre ét af følgende: 

 

Bemærk: Du skal være sluttet til licensserveren. 

 • Klik på Værktøj > Lån af licens > Returner licens tidligt. 

 • Klik på Hjælp > Om. I vinduet Om skal du klikke på Produktlicensoplysninger. I vinduet Produktlicensoplysninger skal du klikke på Returner licens og derefter Ja.

 • Indtast RETURNLICENSE på kommandolinjen. 

 • På statuslinjen skal du højreklikke på ikonet Lån af licens. Klik på Returner licens tidligt. 

Bemærk: Hvis dit produkt understøtter denne metode, skal indstillingerne for visning af statuslinjen være aktiveret. Højreklik på et tomt område af statuslinjen, og klik på Bakkeindstillinger. 

Konfiguration af indstillinger for lån

Brug en indstillingsfil til at konfigurere følgende lånemuligheder: 

 • Reducer tidsperioden (lånevarighed).  

Bemærk: Autodesk tillader ikke lån af licenser i mere end seks måneder. 

 • Begræns antallet af licenser, der kan være lånt. 

 • Vælg, hvilke brugere kan låne licenser. 

Der findes anvisninger i Konfigurer en indstillingsfil

 

Sporing af lånte licenser

Spor, hvilket brugere aktuelt låner licenser, ved hjælp af LMTOOLS eller lmutil. Begge viser en liste over de brugere, der aktuelt har en lånt licens. Der vises også en "vedvarende"-værdi, der er forbundet med en lånt licens. Tallet efter vedvarende-sætningen angiver tiden (i sekunder), som licensen er lånt i, før den automatisk blev returneret til licenspuljen.

 

I følgende eksempel (vedvarende: 651600) angiver, at licensen blev lånt i 651.600 sekunder eller omtrent 7,5 dage. (Konverter værdien til data ved at dividere vedvarende-værdien med 86.400). 

 

Vinduet Serverstatus, der viser lånte licenser

 

Der kan ikke ses ud fra serverstatussen, hvor meget tid der er tilbage i låneperioden for en bruger. Statussen viser kun varigheden af den indledende låneperiode. Du kan kun se den resterende låneperiode på klientmaskinen, når du starter softwaren eller returnerer licensen tidligt.

 

Bemærk: Den startdato og det klokkeslæt, som vises for lånte licenser, nulstilles altid, når licensserveren genstartes (selvom vedvarende-værdien forbliver den samme). Af den grund skal du ikke stole på startdatoen og klokkeslættet i serverstatussen til at beregne låneperioden. 

Sporing af lånte licenser med LMTOOLS

 1. Åbn LMTOOLS på din licensserver.
 2. Klik på fanen Server Status.
 3. Klik på Perform Status Enquiry. 

Sporing af lånte licenser med lmutil

 1. Åbn en terminal (macOS eller Linux) eller kommandoprompt på licensserveren.
 2. Åbn den mappe, hvori Network License Manager er installeret.
 3. Indtast én af disse kommandoer: 

 

Windows 

lmutil lmstat -a -c @YOUR_SERVER_NAME

macOS/Linux 

./lmutil lmstat -a -c @YOUR_SERVER_NAME

Du kan begrænse resultaterne til et enkelt produkt ved hjælp af en funktionskode. For eksempel instruerer følgende syntaks lmutil i at efterprøve en specifik licensserver og specificerer funktionskoden for Building Design Suite Advanced 2016: 

./lmutil lmstat -c @Nostromo.local -f 86443BDSADV_2016_0F

Verificering af overlapning og lån

 1. Vælg Administrer licens i menuen Hjælp i produktet.
 2. Kig i dialogboksen Licensstyring for at få vist, hvilken licens der bruges. Denne dialogboks opdateres automatisk, og licens-id'et ændres for at afspejle den licens, du låner.

Der findes flere oplysninger om overlappende licenser i Overlappende sekvenser for Autodesk-produkter


Har du brug for hjælp? Spørg Autodesk Assistant!

Assistenten kan hjælpe dig med at finde svar eller kontakte en agent.


Hvilket supportniveau har du?

Forskellige abonnementsplaner indeholder forskellige supportkategorier. Find supportniveauet for din plan.

Vis supportniveauer