Installation for administratorer

Konfiguration og start af din netværkslicensserver


Opret en fejlsøgningslogfil, konfigurer din netværkslicensserver, start den, og bekræft, at den kører.


Oprettelse af en fejlsøgningslogfil

Fejlsøgningslogfiler omfatter historik for Network License Manager (NLM), som du kan gennemse for at forsøge at løse problemer med dine licensservere.

 1. Opret en undermappe med navnet Logfiler under den mappe, hvori du installerede NLM.
 2. Brug et tekstbehandlingsprogram til at oprette en tekstfil i undermappen Logfiler.
 3. Giv tekstfilen det ønskede navn, men sørg for at ændre filtypenavnet fra .txt til .log.

Konfiguration af licensserveren

Konfigurationsmetoder varierer efter dit operativsystem. På Windows-netværksservere skal du bruge værktøjet LMTOOLS, der fulgte med Network License Manager (NLM).

Konfiguration af en Windows-server

 1. Åbn værktøjet LMTOOLS. I Windows skal du klikke på Start > Autodesk> LMTOOLS-værktøj.
 2. På fanen Service/License File skal du bekræfte, at indstillingen Configuration Using Services er markeret.
 3. Markér afkrydsningsfeltet LMTOOLS Ignores License File Path Environment Variables.
 4. På fanen Config Services skal du bruge rullemenuen Service Name til at angive et navn.
 5. Angiv stier til disse tre filer:
  • Sti til filen lmgrd.exe: Naviger for at vælge filen i din NLM-mappe.
  • Sti til licensfilen: Naviger for at vælge den licensfil, du fik fra Autodesk.
  • Sti til fejlsøgningsfilen: Naviger for at vælge den fejlsøgningslogfil, du oprettede tidligere.
   Bemærk: Sørg for, at brugere og tjenester har skriveadgang til fejlsøgningslogfilen eller -mappen.
 6. Vælg Use Services. Markér derefter Start Server At Power Up. Denne indstilling sikrer, at licensserveren automatisk starter efter vedligeholdelse eller en strømafbrydelse.
 7. Klik på Save Service, og bekræft.

Konfiguration af en macOS- eller Linux-server

 1. Gem din licensfil .lic på skrivebordet.
 2. Flyt licensfilen fra skrivebordet til denne skjulte mappe:
  • macOS: /usr/local/flexnetserver
  • Linux: /opt/flexnetserver

Bemærk: Oplysninger om opsætning af NLM til macOS fremgår af Opsætning af Autodesk Network License Manager på en Mac (engelsk). Oplysninger for Linux fremgår af Opsætning af Autodesk Network License Manager på Linux (engelsk).

 

Start af licensserveren

Efter konfiguration kan du starte licensserveren.

Start af licensserveren på Windows

Åbn værktøjet LMTOOLS:

 1. På fanen Start/Stop/Reread skal du bekræfte, at det rigtige servernavn er fremhævet. Klik derefter på Start Server.
 2. Bekræft, at licensserveren er startet (inden for 30 sekunder). Meddelelsen "Server Start Successful" skulle vises nederst i dialogboksen.

Start af licensserveren på macOS eller Linux

Brug Terminal:

 1. Indtast følgende kommandoer for at gå til mappen:
  • macOS:
   cd /usr/local/flexnetserver
  • Linux:
   cd /opt/flexnetserver
 2. Indtast denne kommando for at få vist en liste over mappeindholdet:
  • ls
 3. Indtast denne kommando for at starte licensserveren:
  • macOS:
   sudo ./lmgrd -c /usr/local/flexnetserver/adsk_server.lic -l/usr/local/flexnetserver/adsk_serverLog.log
  • Linux:
   sudo ./lmgrd -c /opt/flexnetserver/adsk_server.lic -l/opt/adsk_serverLog.log
  •  

Bekræft, at licensserveren kører

Bekræftelse i Windows

 1. Klik på Perfrom Status Enquiry på fanen Server Status i værktøjet LMTOOLS.
 2. Når der ses oplysninger i statusvinduet, skal du rulle ned og bekræfte, at:
  • Licensserveren kører den nyeste version. Se linjen med en tekst i stil med dette:
   YourServerName: license server UP (MASTER) v 11.16.2
  • Licensserveren har læst licensfilen korrekt og fandt ingen fejl. Du skulle se en linje med en tekst i stil med dette:
   Adskflex: UP v11.16.2
 3. Hvis du ikke kan se disse to linjer, blev licensserveren ikke startet korrekt. Efterprøv dit arbejde for at få og konfigurere licensfilen.

Bekræftelse i macOS

 • I Terminal skal du indtaste denne kommando:
  sudo ./lmutil lmstat -a -c /usr/local/flexnetserver/adsk_server.lic

Bekræftelse i Linux

 • Indtast følgende kommando:
  sudo ./lmutil lmstat -c @localhost -a

Bemærk: Hvis du får vist en meddelelse om, at serveren ikke er startet, skal du bruge aktivitetsovervågningen til at finde og standse processen lmgrd. Derefter kan du genstarte licensserveren.


Har du brug for hjælp? Spørg Autodesk Assistant!

Assistenten kan hjælpe dig med at finde svar eller kontakte en agent.


Hvilket supportniveau har du?

Forskellige abonnementsplaner indeholder forskellige supportkategorier. Find supportniveauet for din plan.

Vis supportniveauer