Installation for administratorer

Anskaffelse og installation af en netværkslicensfil


Generer kun en ny licensfil til netværksserveren i følgende tilfælde:

 • Du får eller fornyer et licensabonnement. 
 • Du føjer abonnementer til et netværkslicensprodukt. 
 • Du føjer produkter til netværkslicensserveren. 
 • Du føjer licenser til en ny version af et netværkslicensprodukt.
 • Du ændrer netværkslicensserveren. 
 • Du omkonfigurerer netværkslicensserveren.

Indsaml oplysninger om licensserveren

For at generere en licensfil skal du bruge følgende oplysninger:

 • For en enkelt servermodel: serverens værtsnavn og MAC-adresse (vært-id på 12 tegn)
 • For en redundant servermodel: serverværtsnavne og MAC-adresser på den primære server og de to backupservere
 • For en distribueret servermodel:
  • Antallet af servere
  • Værtsnavnet og MAC-adressen for alle servere
  • Antallet af abonnementer på hver server

Bemærk: Beskrivelser af de forskellige servermodeller fremgår af Planlæg din licens

Find værtsnavnet og MAC-adressen med LMTOOLS på Windows

 1. Når du er logget på med administratorrettigheder på en lokal computer, skal du klikke på Alle programmer > Autodesk > Network License Manager > LMTOOLS Utility.
 2. Klik på fanen Systemindstillinger i LMTOOLS.
 3. Find feltet Computer/Værtsnavn. Dette felt indeholder værtsnavnet.
 4. Find feltet Ethernet-adresse. Adressen på 12 tegn er værts-id'et, der også kaldes MAC-adressen.

  Bemærk: Hvis din server har mere end én Ethernet-adapter, skal du vælge en, der svarer til en MAC-netværksadapter.
 5. Luk LMTOOLS.

Find værtsnavnet og værts-id'et på kommandolinjen i Windows

 1. Åbn Windows-kommandolinjen.
 2. Skriv ipconfig /all. Der vises en liste med konfigurationsdata.
 3. Registrer værtsnavnet i afsnittet Windows IP Configuration.
 4. I afsnittet Ethernet Adapter Local Area Connection (LAN-forbindelse for Ethernet-adapter) skal du angive MAC-adressen uden bindestregerne. MAC-adressen er dit værts-id på 12 tegn.

  Bemærk: Hvis din server har mere end én netværksadapter, skal du vælge den, der svarer til en fysisk netværksadapter. Se feltet Description over hver MAC-adresse. Når du har mere end én fysisk netværksadapter, er det lige meget, hvilken du bruger. Enheder som f.eks. VPN-adaptere, PPP-adaptere og trådløse eller Bluetooth-enheder er ikke gyldige.
 5. Luk kommandolinjen i Windows.

Find navn og vært-id på macOS eller Linux

 1. Åbn vinduet Terminal.
 2. Gå til den mappe, hvori lmutil er installeret.
 3. Hent værtsnavnet ved at skrive følgende:
  ./lmutil lmhostid -hostname
 4. Hent værts-id'et (MAC-adressen) ved at skrive følgende:
  ./lmutil lmhotid

Generer en licensfil i Autodesk Account

Når du køber nye licenser til Autodesk-software, kan Autodesk sende dig et serienummer og en produktnøgle, som du kan bruge til at generere en licensfil. Du kan også finde disse oplysninger i Autodesk Account.

 

Hvis du vil generere en netværkslicens, skal du være administrator. Du skal også have et abonnement med flerbrugeradgang til det produkt, der kræver netværkslicensen. Hvis du har en blanding af produkter, og du ønsker at generere licensfiler for alle produkter, kan du gøre det for et produkt ad gangen.

 

Bemærkning til kontraktadministratorer og softwarekoordinatorer: Hvis du vil generere en licensfil til et produkt med permanent abonnement eller et produkt uden abonnement, skal du gå til produktvisningen Klassisk på siden Alle produkter og tjenester i Autodesk Account. Find dit produkt, og generer licensfilen.

Generer en licensfil

 1. Log på Autodesk Account på manage.autodesk.com.
 2. Du finder dit produkt under Alle produkter og tjenester. Du kan bruge Søg til at begrænse det antal produkter, der vises.
 3. Klik på Vis detaljer i produktflisen, og vælg en produktversion.
 4. Klik på Licensoplysninger på siden med produktoplysninger. Hvis dit produkt ikke har en netværkslicenstype, vises der ingen oplysninger under Vis detaljer.
 5. Vælg Opret netværkslicensfil i vinduet Licensoplysninger.
 6. Vælg en licensservermodel på siden Opret netværkslicensfil, og klik på Vælg.
 7. Indtast servernavnet og server-id'et (MAC-adressen).
 8. Klik på Tilføj produkter. 
 9. I dialogboksen Tilføj produkter til server skal du vælge et eller flere produkter at tilføje til licensserveren og klikke på tilføj.
 10. Klik på Opret licensfil

Gem licensfilen

Når du har licensfilen, skal du gemme den i den mappe, hvor du installerede Network License Manager. Du kan vælge et hvilket som helst filnavn, men brug filtypenavnet .lic. Her er eksempler på licensfilsplaceringer til forskellige operativsystemer:

 • Windows: C:\Autodesk\Network License Manager\Licenses
 • macOS: /Users//local/flexnetserver
 • Linux: /opt/flexnetserver

Bekræft licensfilens nøjagtighed

Når du har gemt licensfilen, skal du kontrollere, at den indeholder de korrekte oplysninger. Din licensfil fungerer kun på en computer, der har den MAC-adresse, du angav, da du fik licensen.

 1. Åbn licensfilen i en teksteditor. Brug ikke et tekstbehandlingsprogram som f.eks. Microsoft Word. Du kan skabe formateringsfejl eller utilsigtet ændre filen.
 2. Kontroller, at MAC-adressen svarer til adressen på serveren. Den første linje i licensfilen, der starter med SERVER, viser værtsnavnet og MAC-adressen. Hvis de ikke stemmer overens, kan du anmode om en ny licensfil med de rigtige oplysninger.
 3. Kontroller filtypenavnet. Det skal være .lic og ikke .txt eller .doc.

Har du brug for hjælp? Spørg Autodesk Assistant!

Assistenten kan hjælpe dig med at finde svar eller kontakte en agent.


Hvilket supportniveau har du?

Forskellige abonnementsplaner indeholder forskellige supportkategorier. Find supportniveauet for din plan.

Vis supportniveauer